Vad motiverar mig att fungera som kamratstödjare

Kamratstöd är den bästa hjälpen för rehabilitering och för att orka i vardagen.

När jag var 37 år var jag mitt i karriären. Men jag drabbades av total utmattning och kollaps. Jag hade gett alla mina resurser för arbetet i 15 års tid, de senaste sex åren hade jag arbetat som försäljningsrepresentant.

Det inre trycket var dessutom social ensamhet och en bostad som jag köpt på kredit. De tvingade mig att prestera, så att jag skulle klara mig och vara accepterad i den sociala miljön – för att jag skulle ha hjärtevänner till stöd i vardagen.

Utmattningen varade sammanlagt 17 år, och under den tiden använde jag läkemedel. Jag försökte få hjälp inom hälso- och sjukvården, utan att få rätt hjälp för att analysera mitt psykiska tillstånd och mina känslor eller lindra utmattningen.

Av en slump hittade jag kamratrehabiliteringen som upprätthålls av Centralförbundet för Mental Hälsa och som jag sökte mig till. Det här gjorde att situationen började kännas lättare och att jag inte är ensam om problemet. Skuldkänslorna började lätta. Jag blev fri från kemisk behandling för elva år sedan. Det fanns dock ingen återvändo till arbetslivet.

Genom utbildningen för erfarenhetsexperter vid Centralförbundet för Mental Hälsa började jag också arbeta för att hjälpa andra. Att fungera som kamratstöd och erfarenhetsexpert ger också god mening i mitt liv. Under resans gång kan jag också spegla mina egna attityder och åsikter.

Jag har varit ordförande för den lokala föreningen för mental hälsa i Seinäjokiområdet sedan januari 2017 och i maj samma år valdes jag in i förbundsfullmäktige.

Kamratstöd är den bästa hjälpen för rehabilitering och för att orka i vardagen.

Författare: Jukka Niemi, Ylistaro (Seinäjoki)

Uppdaterad  7.6.2022

Kyllä