Berätta om dina erfarenheter av kamratstöd

Man kan ge och få kamratstöd både genom att prata och genom att skriva ner sin historia. I Kamrathuset kan du dela dina erfarenheter om kamratstöd och kamratstödjande med andra personer som besöker huset.

Om du vill dela med dig av din egen berättelse och tror att andra kan dra nytta av dina erfarenheter av kamratstöd, skicka ett meddelande till vertaistalo@terveyskyla.fi.

Skriv cirka 250–300 ord, dvs. ungefär ett halvt A4-ark till exempel om något av följande ämnen:

  • Vad har kamratstödet gett mig?
  • Vad skulle jag i dag vilja säga till mitt dåvarande jag, som just hade blivit sjuk?
  • Vad motiverar mig att fungera som kamratstödjare?
  • eller namnge din berättelse själv.

Din berättelse bör ha ett allmänt perspektiv på kamratstöd antingen som kamratstödjare eller mottagare av kamratstöd.

Vi förbehåller oss rätten att bearbeta och publicera berättelserna. På skribentens begäran kan berättelsen också publiceras anonymt. Om du vill kan du skicka ett lämpligt bildförslag eller en teckning.

Uppdaterad  7.6.2022

Kyllä