Erfarenhetsberättelser

Man kan ge och få kamratstöd både genom att prata och genom att skriva ner sin historia. I Kamrathuset kan du dela dina erfarenheter om kamratstöd och kamratstödjande med andra personer som besöker huset.

 

Om du vill dela med dig av din egen berättelse och tror att andra kan ha dra nytta av dina erfarenheter, skicka ett meddelande till oss per e-post: vertaistalo@terveyskyla.fi.

Berätta med cirka 250–300 ord, det vill säga ungefär en halv A4-sida, om till exempel något av följande:

  • Vad har kamratstödet gett mig?
  • Vad skulle jag i dag vilja säga till mig själv då jag nyligen insjuknat?
  • Vad motiverar mig att fungera som stödperson?
  • Eller ge din berättelse ett eget namn.

Av berättelsen bör framgå hur du allmänt ser på kamratstöd, antingen som stödperson eller mottagare av kamratstöd.

Vi förbehåller oss rätten att bearbeta och publicera berättelserna. På skribentens önskemål kan berättelsen också publiceras anonymt. Om du vill kan du också skicka ett bildförslag eller en teckning som passar till berättelsen.

Läs berättelserna på finska här.


Föregående sidaNästa sida

  

Uppdaterad  30.1.2020