Information om kamratstöd

Här hittar du allmän information om kamratstöd, till exempel om vad kamratstöd är, vilka olika former av kamratstöd det finns och vad man får ut av kamratstödet. Dessutom hittar du kamratvideor och erfarenhetsberättelser av både stödpersoner och personer som fått kamratstöd.

​​​​​​​​​​​
​​​​

Kamratstöd betyder att man delar erfarenheter med någon som varit med om samma sak. Kamratstöd innebär stöd baserat på erfarenhet, där de viktigaste elementen är att berätta och lyssna.

Läs mer...


VAD ÄR KAMRATSTÖD?​

​​​​​​​​​​​
​​​​

Att bli sjuk innebär att man förlorar sin hälsa. Människor reagerar på förlusten med sorg. Sorg är inte endast en viss känsla, utan en övergripande process. Sorg förknippas med känslor och tankar, fysiska känningar och förändrat beteende.

Läs mer...


SORG ÖVER FÖRLORAD HÄLSA​

​​​​​​​​​​​
​​​​

Kamratstöd ger också närstående en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter med andra som upplevt samma sak.

Läs mer...


FÖR NÄRSTÅENDE​

​​​​​​​​​​​
​​​​

Kamratstöd har många olika sidor. Var och en får själv hitta den form av kamratstöd som passar bäst för en själv i den egna situationen. Kamratstöd erbjuds ansikte mot ansikte, per telefon och virtuellt.

Läs mer...


OLIKA FORMER AV KAMRATSTÖD

​​​​​​​​​​​
​​​​

Genom kamratstöd kan du få information, stöd och hopp inför framtiden. Att ge kamratstöd är också en betydelsefull uppgift.

Läs mer...


VAD FÅR MAN UT AV KAMRATSTÖDET?

​​​​​​​​​​​
​​​​

En stödperson har överlevt en sjukdom eller anpassat sig till att leva med den och vill stöda andra som drabbats.

Läs mer...


VEM ÄR EN STÖDPERSON?

​​​​​​​​​​​
​​​​

I videorna berättar stödpersoner vad kamratstöd är, vad det betyder för dem och vad de själva får ut av att ge kamratstöd.

Läs mer...


KAMRATVIDEOR

​​​​​​​​​​​
​​​​

Man kan ge och få kamratstöd både genom att prata och genom att skriva ner sin historia. I Kamratshuset kan du dela dina erfarenheter om kamratstöd och kamratstödjande med andra personer som besöker huset.

Läs mer...


ERFARENHETSBERÄTTELSER

​​​​​​​​​​​
​​​​

Genom att erbjuda kamratstöd som en del av sjukhusets tjänster får patienten kamratstöd genast i början av sin vård. Verksamheten varierar mellan olika sjukhus och avdelningar.

Läs mer...


KAMRATSTÖD PÅ SJUKHUSET

​​​​​​​​​​​
​​​​

Kamrathuset är en del av Hälsobyn som universitetssjukhusen i Finland bygger tillsammans och i nära samarbete med yrkesutbildade personer, patientorganisationer, patienter och deras anhöriga.

Läs mer...


KAMRATHUSETS BYGGARE

Uppdaterad  30.1.2020