Kamratstöd som stöd för vårdarbetet

Stödet från yrkesutbildade och kamratstödet tävlar inte sinsemellan, utan kompletterar varandra. Kamratstöd är en helt egen stödform.

Bild: HUS / Matti SnellmanKamratstöd är stöd som grundar sig på erfarenhet och som kan ges av en person som gått igenom samma sak. Kamratstödet kan vara en del av den insjuknadess rehabilitering och väg mot tillfrisknande, så att den som insjuknat först får stöd och sedan är verksam som stödperson.

Den insjuknade behöver både berätta sin egen historia och höra andras erfarenheter om hur de klarat sig med sjukdomen. Kamratstöd är en effektiv metod för bägge.

På sjukhuset kan kamratstöd ges konkret vid sidan om vårdarbetet. Kamratstöd erbjuds med mycket låg tröskel, vid behov bredvid patientens säng.

Som yrkesutbildad kan du fråga: ”Vill du prata med någon som varit med om samma sak?”

I olika undersökningar har det fastställts att kamratstöd bland annat

  • uppmuntrar patienten att tro på sig själv
  • hjälper patienten att diskutera med läkaren
  • stödjer patientens egenvård
  • minskar ångesten
  • minskar användningen av läkemedel och läkarbesök.

Personer som är med i kamratverksamhet känner den kraft kamratstödet ger. Tack för att du som yrkesperson värdesätter kamratstödjarnas roll i stödet till personer som insjuknat och deras närstående!

 
 

Uppdaterad  7.6.2022

Kyllä