SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

​​​​​​​Selitteet pieniin kuvakkeisiin:

Vertaistuen muodot:= vertaistukihenkilö= vertaistukiryhmät = internet keskusteluryhmä = päivystävä puhelin = Facebook-ryhmä

Onko vertaistukijat koulutettuja?= Vertaistukijat ovat koulutettuja. = Osalla on koulutus tehtävään. = Toimija ei tarjoa vertaistukikoulutusta.Siirry sanastoon

SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Tulosta

Verksamhetsområde: Svenskfinland

kamratstödsgrupper kamratstödjare Facebook-grupp

Verksamhet

SAMS är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående i Svenskfinland.

SAMS vänverksamhet förmedlar frivilligvänner till personer med funktionsnedsättning i Svenskfinland. Ett vänpar träffas 4-10 timmar i månaden för att göra olika fritidsaktiviteter. Koordinatorerna hjälper dig att hitta en vän med liknande intressen.

Kontaktuppgifter​

info@samsnet.fi​
www.samsne​​t.fi/fritid​​

​​

Päivitetty   

Kyllä