SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Selitteet pieniin kuvakkeisiin:

Vertaistuen muodot:

  1. = vertaistukihenkilö
  2. = vertaistukiryhmät
  3. = internet-keskusteluryhmä
  4. = päivystävä puhelin
  5. = Facebook-ryhmä

Ovatko vertaistukijat koulutettuja?

  1. = Vertaistukijat ovat koulutettuja.
  2. = Osalla on koulutus tehtävään.
  3. = Vertaistukijat eivät ole koulutettuja.

SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Tulosta

Toiminta-alue: Svenskfinland

vertaistukiryhmätvertaistukihenkilö Facebook-ryhmä

Toiminta

SAMS är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående i Svenskfinland.

SAMS vänverksamhet förmedlar frivilligvänner till personer med funktionsnedsättning i Svenskfinland. Ett vänpar träffas 4-10 timmar i månaden för att göra olika fritidsaktiviteter. Koordinatorerna hjälper dig att hitta en vän med liknande intressen.

Yhteystiedot

info@samsnet.fi​
www.samsne​​t.fi/fritid​​

Päivitetty  22.2.2021