Raision Tukikoti

​​​​​Selitteet pieniin kuvakkeisiin:

Vertaistuen muodot:= vertaistukihenkilö= vertaistukiryhmät = internet keskusteluryhmä = päivystävä puhelin = Facebook-ryhmä

Onko vertaistukijat koulutettuja?= Vertaistukijat ovat koulutettuja. = Osalla on koulutus tehtävään. = Toimija ei tarjoa vertaistukikoulutusta.

Raision Tukikoti

Tulosta

Toiminta-alue: Lieto, Loimaa, Salo ja Turku

vertaistukiryhmät vertaistukihenkilö internet keskusteluryhmä Facebook-ryhmä päivystävä puhelin

Toiminta

Raision Tukikoti pitää päihderiippuvaisten läheisille vertaistukiryhmiä Liedossa, Loimaalla, Salossa ja Turussa. Yhdistys on aloittamassa Liedossa päihdeperheissä kasvaville nuorille (12 v. -) vertaisryhmää, jossa on saman kokenut aikuinen vetäjänä. Lisäksi yhdistys järjestää infoja eri yhteisöille päihderiippuvuudesta.

Yhdistys järjestää myös interventioita ja havahduttamispalavereita, ryhmään saattamista jne.

Yhteystiedot

 apua.laheisille@gmail.com