Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys - Nepsytic

 

​​​Selitteet pieniin kuvakkeisiin:

Vertaistuen muodot:= vertaistukihenkilö= vertaistukiryhmät = internet keskusteluryhmä = päivystävä puhelin = Facebook-ryhmä

Onko vertaistukijat koulutettuja?= Vertaistukijat ovat koulutettuja. = Osalla on koulutus tehtävään. = Toimija ei tarjoa vertaistukikoulutusta.

Siirry sanastoon

Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys - Nepsytic

Tulosta

Toiminta-alue: koko Suomi

Yhdistys tarjoaa vertaistukea Yhdistys tarjoaa Facebook-tukiryhmän Osalla yhdistyksen vertaistukijoista on koulutus tehtävään 

Toiminta

Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys - Nepsytic ry toimii neuropsykiatrisen kirjon (ADHD, autismikirjo, Tourette, OCD, kehitykselliset kielihäiriöt) ihmisten ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Yhdistyksen ydintoimintaan kuuluu vertaistuki. Vertaisohjausryhmässä toimii vetäjänä koulutuksen saanut ohjaaja, jolla on vertaispohja toiminnalle, eli omakohtainen kokemus. Vertaistukiryhmät kokoontuvat Lahdessa, Kotkassa ja Kouvolassa, mutta yhdistyksen toimialueena on koko Suomi. Yhdistyksen vertaistukijat ovat myös läheisten käytettävissä.

Yhteystiedot

puheenjohtaja.nepsytic@gmail.com
www.nepsytic.fi