Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI

 

​​​​​​​Selitteet pieniin kuvakkeisiin:

Vertaistuen muodot:= vertaistukihenkilö= vertaistukiryhmät = internet keskusteluryhmä = päivystävä puhelin = Facebook-ryhmä

Onko vertaistukijat koulutettuja?= Vertaistukijat ovat koulutettuja. = Osalla on koulutus tehtävään. = Toimija ei tarjoa vertaistukikoulutusta.Siirry sanastoon

Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI

Tulosta

Verksamhetsområde: Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Sibbo, Kyrkslätt

kamratstödsgrupper kamratstödjare>

Verksamhet

Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI är till för dig som är diabetiker, familjemedlem, anhörig eller i övrigt intresserad av verksamheten. Föreningen grundades år 2003.

Diabetesföreningen satsar på kamratstöd i olika former bl.a. genom motions- och konditionsgrupper samt andra gemensamma aktiviteter såsom föreläsningar, klubbträffar och resor. Medlemstidningen MENDI utkommer med 4 nr/år. Föreningen erbjuder kamratstöd också till patientens närstående.

Kontaktuppgifter

anderslauren05@gmail.com
www.mendi.fi​​​

Kyllä