Folkhälsan

Selitteet pieniin kuvakkeisiin:

Vertaistuen muodot:= vertaistukihenkilö= vertaistukiryhmät = internet keskusteluryhmä = päivystävä puhelin = Facebook-ryhmä

Onko vertaistukijat koulutettuja?= Vertaistukijat ovat koulutettuja. = Osalla on koulutus tehtävään. = Toimija ei tarjoa vertaistukikoulutusta.

Folkhälsan

Tulosta

Toiminta-alue: koko Suomi

vertaistukiryhmät vertaistukihenkilö internet-keskusteluryhmä 

Toiminta

Folkhälsan erbjuder hälsofrämjande verksamhet så som lättillgängligt stöd, information, kamratstöd och gruppverksamhet för svenskspråkiga personer som berörs av en sällsynt, genetisk diagnos.

Vi ordnar gruppträffar och annan verksamhet för personer som själva har en sällsynt diagnos och för anhöriga. Vi erbjuder genetisk vägledning och stödsamtal. I samarbete med Harvinaiskeskus Norio kan vi förmedla kamratstöd genom deras kamratstödsregister.

Yhteystiedot

www.folkhalsan.fi/genetiskvagledning/Päivitetty  17.12.2020