Folkhälsan

​​​​​​​Selitteet pieniin kuvakkeisiin:

Vertaistuen muodot:= vertaistukihenkilö= vertaistukiryhmät = internet keskusteluryhmä = päivystävä puhelin = Facebook-ryhmä

Onko vertaistukijat koulutettuja?= Vertaistukijat ovat koulutettuja. = Osalla on koulutus tehtävään. = Toimija ei tarjoa vertaistukikoulutusta.Siirry sanastoon

Folkhälsan

Tulosta

Verksamhetsområde: hela Finland

kamratstödsgrupperkamratstödjarediskussionsgrupp på internet 

Verksamhet

Folkhälsan erbjuder hälsofrämjande verksamhet så som lättillgängligt stöd, information, kamratstöd och gruppverksamhet för svenskspråkiga personer som berörs av en sällsynt diagnos.

Vi ordnar kamratstödsgrupper för vuxna personer som berörs av sällsynta diagnoser, bland annat för: vuxna som själva har, eller misstänks ha, en sällsynt diagnos, syskon till syskon med en sällsynt diagnos och föräldrar till barn med en sällsynt diagnos. Vi erbjuder lågtröskelverksamhet med information och vägledande stödsamtal med sakkunnig i frågor om sällsynta, ärftliga sjukdomar. Vi förmedlar kamratstöd och ger handledning kring olika alternativ för att hitta kamratstöd.

Kontaktuppgifter​

www.folkhalsan.fi/sallsyntadiagnoser​

​​​

Päivitetty   

Kyllä