Epilepsialiitto

Selitteet pieniin kuvakkeisiin:

Vertaistuen muodot:= vertaistukihenkilö= vertaistukiryhmät = internet keskusteluryhmä = päivystävä puhelin = Facebook-ryhmä

Onko vertaistukijat koulutettuja?= Vertaistukijat ovat koulutettuja. = Osalla on koulutus tehtävään. = Toimija ei tarjoa vertaistukikoulutusta.

Epilepsialiitto

Tulosta

Toiminta-alue: Epilepsialiito on kattojärjestö, johon kuuluu 23 epilepsiayhdistystä koko maan alueella.

Yhdistys tarjoaa vertaistukea Yhdistys tarjoaa vertaistukihenkilön Yhdistys tarjoaa keskusteluryhmän verkossa Yhdistys tarjoaa Facebook-tukiryhmän Yhdistyksen kaikki vertaistukijat ovat koulutettuja

Toiminta

Epilepsialiitto tukee epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään tasa-arvoiseen ja omaehtoiseen elämään. Liitto edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä, välittää tietoa epilepsiasta ja sen kanssa elämisestä, tukee epilepsiaa sairastavia läheisineen ja edistää vapaaehtoistoimintaa.

Koulutettuja vertaisohjaajia on mukana tapahtumissa. Kursseilla ja avokuntoutusryhmissä voi jakaa kokemuksia muiden sairastavien kanssa. Liiton oma sosiaalisen median yhteisö tarjoaa mahdollisuuden keskustella. Koulutetut vertaisohjaajat ohjaavat vertaiskeskusteluja verkkoyhteisössä.

Yhteystiedot

 epilepsialiitto@epilepsia.fi
www.epilepsia.fi