Diabetesföreningen i Åboland

 

​​​​​​​Selitteet pieniin kuvakkeisiin:

Vertaistuen muodot:= vertaistukihenkilö= vertaistukiryhmät = internet keskusteluryhmä = päivystävä puhelin = Facebook-ryhmä

Onko vertaistukijat koulutettuja?= Vertaistukijat ovat koulutettuja. = Osalla on koulutus tehtävään. = Toimija ei tarjoa vertaistukikoulutusta.Siirry sanastoon

Diabetesföreningen i Åboland

Tulosta

Verksamhetsområde: hela Finland

kamratstödsgrupperkamratstödjareFacebook-grupp 

Verksamhet

Diabetesföreningen i Åboland rf grundades år 1988 som en intresseorganisation för diabetiker, familjemedlemmar, anhöriga och övriga intresserade.

Föreningen erbjuder kamratstöd i olika former bl.a. genom motions- och konditionsgrupper samt andra gemensamma aktiviteter såsom föreläsningar, träffar och resor. Medlemstidningen DIABO ger aktuell information om diabetes och hälsorelaterade ämnen. Föreningen erbjuder kamratstöd också till patientens närstående.​

Kontaktuppgifter

diabetes.aboland@gmail.com
www.diabo.fi

Kyllä