Aivovammaliitto

​​​​​​​Selitteet pieniin kuvakkeisiin:

Vertaistuen muodot:= vertaistukihenkilö= vertaistukiryhmät = internet keskusteluryhmä = päivystävä puhelin = Facebook-ryhmä

Onko vertaistukijat koulutettuja?= Vertaistukijat ovat koulutettuja. = Osalla on koulutus tehtävään. = Toimija ei tarjoa vertaistukikoulutusta.Siirry sanastoon

Aivovammaliitto

Tulosta

Toiminta-alue: koko Suomi

vertaistukiryhmät vertaistukihenkilöinternet-keskusteluryhmä

Toiminta

Aivovammaliitto on aivovamman saaneiden ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö, jonka tavoitteena on edistää aivovammautuneiden ihmisten toimimista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina. Aivovammaliitto järjestää vertaistukipalveluja, kurssitoimintaa ja sopeutumisvalmennusta.

Vertaistukea järjestetään valtakunnallisesti verkossa, chat-ryhmissä sekä puhelimitse. Vertaistuellisia tapahtumia järjestetään vuosittain eri teemoilla niin vammautuneille ihmisille kuin läheisillekin.

Yhteystiedot

​ tiedotus@aiv​ovammaliitto.fi​
www.aivova​mmaliitto.fi

 

Päivitetty   

Kyllä