Suomen Reumaliitto

Selitteet pieniin kuvakkeisiin:

Vertaistuen muodot:= vertaistukihenkilö= vertaistukiryhmät = internet keskusteluryhmä = päivystävä puhelin = Facebook-ryhmä

Onko vertaistukijat koulutettuja?= Vertaistukijat ovat koulutettuja. = Osalla on koulutus tehtävään. = Toimija ei tarjoa vertaistukikoulutusta.

Suomen Reumaliitto

Tulosta

Toiminta-alue: koko Suomi

vertaistukiryhmät vertaistukihenkilö internet keskusteluryhmä

Toiminta

Reumaliitto on tietoa, vertaistukea ja toimintaa tarjoava valtakunnallinen yhteisö kymmenille tuhansille reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Toimimme kansanterveys-, potilas-, vammais- ja liikuntajärjestönä. Vuonna 1947 perustettuun järjestöömme kuuluu 155 jäsenyhdistystä.

Yksi toimintamme tärkeimmistä tehtävistä on tarjota vertaistukea. Jäsenyhdistyksissä toimii koulutettuja vertaistukihenkilöitä ja vertaistukitapaamisia järjestetään paikallisesti. Lisäksi yhdistykset järjestävät muuta vertais-, liikunta- ja harrastustoimintaa sekä retkiä ja vierailuja.

Yhteystiedot

 info@reumaliitto.fi
www.reumaliitto.fi

Päivitetty  24.9.2019