Suomen Moniääniset

Selitteet pieniin kuvakkeisiin:

Vertaistuen muodot:= vertaistukihenkilö= vertaistukiryhmät = internet keskusteluryhmä = päivystävä puhelin = Facebook-ryhmä

Onko vertaistukijat koulutettuja?= Vertaistukijat ovat koulutettuja. = Osalla on koulutus tehtävään. = Toimija ei tarjoa vertaistukikoulutusta.

Suomen Moniääniset

Tulosta

Toiminta-alue: koko Suomi

vertaistukiryhmätvertaistukihenkilö internet keskusteluryhmä päivystävä puhelin

Toiminta

Moniääniset järjestää mielen sisäisiä ääniä kuuleville ihmisille vertaistukea ja levittää tietoa äänien kuulemisen ilmiöstä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan ja tiedotuksellaan tukemaan erityisesti niitä ääniä kuulevia ihmisiä, joiden on vaikea tulla äänien kanssa toimeen.

Moniääniset järjestää yhteistyössä paikallisten mielenterveysalan toimijoiden kanssa ääniä kuulevien vertaistukiryhmiä eri puolilla Suomea. Osa ryhmistä on vertaisohjaajan ja osa mielenterveysalan ammattilaisten vetämiä. Lisäksi Moniäänisillä on Tukinetissä keskusteluryhmiä ääniä kuuleville.

Yhteystiedot

 toimisto@moniaaniset.fi
www.moniaaniset.fi

Päivitetty  24.9.2019