Suomen CFS-yhdistyksen

Selitteet pieniin kuvakkeisiin:

Vertaistuen muodot:= vertaistukihenkilö= vertaistukiryhmät = internet keskusteluryhmä = päivystävä puhelin = Facebook-ryhmä

Onko vertaistukijat koulutettuja?= Vertaistukijat ovat koulutettuja. = Osalla on koulutus tehtävään. = Toimija ei tarjoa vertaistukikoulutusta.

Suomen CFS-yhdistys

Toiminta-alue: koko Suomi

vertaistukiryhmätFacebook-ryhmä päivystävä puhelin

Toiminta

Suomen CFS-yhdistyksen tarkoituksena on toimia CFS-sairaiden ja heidän perheidensä tukena ja valvoa heidän etujaan, sekä lisätä potilaiden, viranomaisten ja hoitavien tahojen tietoutta kyseessä olevasta oireyhtymästä.

Yhdistys järjestää vertaistukitapaamisia eri paikkakunnilla. Tapaamisista tiedotetaan yhdistyksen internet- ja Facebook-sivuilla.

Yhteystiedot

 yhdistys@cfsmery.fi
www.cfsmery.fi