Kymenlaakson autismi-, asperger-, dysfasia ja ADHD-yhdistys ry

​​​​​​

Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys - Nepsytic

Tulosta

Toiminta-alue: koko Suomi

vertaistukiryhmät Facebook-ryhmä  

Toiminta

Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys - Nepsytic ry toimii neuropsykiatrisen kirjon (ADHD, autismikirjo, Tourette, OCD, kehitykselliset kielihäiriöt) ihmisten ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Yhdistyksen ydintoimintaan kuuluu vertaistuki. Vertai​sohjausryhmässä toimii vetäjänä koulutuksen saanut ohjaaja, jolla on vertaispohja toiminnalle, eli omakohtainen kokemus. Vertaistukiryhmät kokoontuvat Lahdessa, Kotkassa ja Kouvolassa, mutta yhdistyksen toimialueena on koko Suomi. Yhdistyksen vertaistukijat ovat myös läheisten käytettävissä.

Yhteystiedot

puheenjohtaja.nepsytic@gmail.com
www.nepsytic.fi