Kehitysvammatuki 57 ry

​​​​​​

Kehitysvammatuki 57

Tulosta

Toiminta-alue: Helsinki, Espoo ja Vantaa

vertaistukiryhmät vertaistukihenkilö

Toiminta

Kehitysvammatuki 57 ry on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä.

Perheiden vertaistukitoiminnan tavoitteena on tukea helsinkiläisiä perheitä, joihin kuuluu perheenjäsen, jolla on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve. Toimintamuotojamme ovat kurssit vanhemmille tai koko perheelle, vanhempien kokoontumiset eri teemojen ympärillä ja virkistystapahtumat. Yhdistys kouluttaa ja tukee myös kehitysvammaisia tai muuta vastaavaa tukea tarvitsevia henkilöitä toimimaan vertaisryhmän vetäjinä.

Yhteystiedot

 toimisto@kvtuki57.fi
www.kvtuki57.fi