Autismi- ja Aspergerliitto

Selitteet pieniin kuvakkeisiin:

Vertaistuen muodot:= vertaistukihenkilö= vertaistukiryhmät = internet keskusteluryhmä = päivystävä puhelin = Facebook-ryhmä

Onko vertaistukijat koulutettuja?= Vertaistukijat ovat koulutettuja. = Osalla on koulutus tehtävään. = Toimija ei tarjoa vertaistukikoulutusta.

Autismi- ja Aspergerliitto

Toiminta-alue: koko Suomi

vertaistukihenkilö

Toiminta

Vuonna 1997 perustettu Autismi- ja Aspergerliitto edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän läheistensä etujen ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Liiton jäseniä ovat eri puolilla Suomea toimivat jäsenyhdistykset.

Autismi- ja Aspergerliiton Arjessa alkuun -vertaisosaajat antavat tukea, kun autismikirjon diagnoosi on tuore. Vertaisosaajat ovat vanhempia, sisaruksia, isovanhempia, puolisoita ja autismikirjon aikuisia.

Ota yhteys vertaisosaajaan: www.autismiliitto.fi/vertaisosaaja

Yhteystiedot

 arjessa.alkuun@autismiliitto.fi
www.autismiliitto.fi

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo