Vertaistuki hoitotyön tukena

Vertaistuki on kokemukseen perustuvaa tukea, jota voi antaa toinen saman kokenut. Vertaistuki voi toimia osana sairastuneen kuntoutusta, siltana toipumisen elinkaaressa, ensin tuettavana ja myöhemmin tukijana.

Kuva: HUS / Matti Snellman

Ammattilaisten antama tuki ja vertaistuki eivät kilpaile toistensa kanssa, vaan täydentävät toisiaan. Vertaistuki on kokonaan oma tukimuotonsa.

Sairastuneella on sekä oman tarinan kertomisen, että selviytymiskokemusten kuulemisen tarve. Molempiin vertaistuki on täsmälääke.

Sairaalassa vertaistuki voi toimia konkreettisesti hoitotyön rinnalla. Sairaalassa vertaistuen tarjoaminen tapahtuu hyvin matalalla kynnyksellä, tarvittaessa potilaan vuoteen vierellä.


 

Video: Apulaisosastonhoitaja ja vertaistukija kertovat yhteistyöstä osastolla.

Ammattilaisena voi kysyä: "Haluatko jutella saman kokeneen kanssa?"

Eri tutkimuksissa vertaistuen on todettu muun muassa:

  • rohkaisevan potilasta luottamaan itseensä
  • auttavan keskusteluissa lääkärin kanssa
  • tukevan potilasta omahoitoon
  • vähentävän ahdistusta
  • vähentävän lääkkeiden käyttöä ja lääkärissäkäyntejä.

Vertaistuki on vapaaehtoisvoimin tehtävää auttamistyötä, jolla on positiivista merkitystä kaikille osapuolille. (Toija 2011)

Vertaistoiminnassa mukana olevat tunnistavat vertaistuen voiman. Kiitos, että sinä ammattilaisena tunnustat vertaisten roolin sairastuneiden ja heidän omaistensa auttajana!


Seuraava sivu

 


järjestöt; tuki; sopeutuminen; hoitotyö; potilasjärjestöt; vertaistukija; vertaistuki; vertainen; toivo

Päivitetty  24.10.2019