Ajankohtainen

Yhteenkuuluvuutta yli diagnoosirajojen

Julkaistu 13.1.2021 7.30

Yhteistä on kokemus elämänpiirin muuttumisesta, kun sairastuu tai vammautuu vakavasti.

Maailma muuttuu – yhdistystoiminta muuttuu -hankkeen (STEA 2018-2020) myötä syntyi idea tarinakahvilasta, kun eri diagnoosiryhmiin kuuluvat toimijat tutustuivat toisiinsa. Oli tarve koota yhteen työikäisiä ihmisiä, jotka ovat päätyneet kotiin eri syistä, kuten eläkkeelle, kuntoutustuelle ja pitkälle sairaslomalle joutuneet. Ryhmän jäsenten elämäntilanteet ja eläkkeelle jäännin taustat ovat siis hyvin erilaisia. Nuorena eläkkeelle jääminen muuttaa elämänkulkua ja tämä kokemus on ryhmässä yhteinen.

Meillä ei ole samaa diagnoosia, jaamme kuitenkin yhteisen kokemuksen. Sairastumisen tai vammautumisen aiheuttaman pysähdyksen. Sen hetken, kun tipahtaa pois entisestä elämästä.

Tarinakahvilan ryhmä on tasavertainen, olemme kaikki samalla viivalla. Jokainen tuo oman kokemuksensa yhteiseksi hyväksi ja jokainen soveltaa kuulemaansa omassa elämässään. Tärkeintä on säilyttää positiivinen asenne ja löytää kullekin soveltuvia ratkaisuja.

Ryhmää ei ohjaa yksittäinen toimija, vaan siitä vastataan pienryhmämuotoisesti. Ryhmässä on useita eri järjestöissä koulutettuja vertaistukihenkilöitä. Yksittäisen kerran vetovastuu vaihtuu lennossa eri henkilöille, riippuen kunkin kerran voimavaroista. Tapaamisissa on ollut usein ryhmäläisen alkupuheenvuoro, jonka jälkeen on käyty keskustelua syntyneiden ajatusten pohjalta.

Miten elämä on rakentunut mielekkääksi sairastumisen tai vammautumisen jälkeen?

”Kahvilassa oli mielenkiintoista kuulla muiden tarinoita ja taustoja, niiden avulla löysin uusia näkökulmia myös omaan tilanteeseeni”, kertoi eräs kahvilakävijä. Sairastumisen tai vammautumisen alkuvaiheessa oman diagnoosiryhmän antama tuki on ensiarvoisen tärkeää, jotta ymmärrys ja osaaminen tilanteesta selkiytyy. Tarinakahvilan antama vertaistuki on ajankohtaista, kun oma elämä tasoittuu sairastumisen tai vammautumisen jälkeen.

Tarinakahvila on kokoontunut vuosina 2019-2020 Järjestökeskus Onnensillassa Hyvinkäällä. Jo ryhmän alkuvaiheessa taustajoukkoihin saatiin mukaan myös pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Palvelupiste Soppi, OLKA Hyvinkää. OLKAn kautta saamme jaettua tietoa Tarinakahvilasta ja muista järjestötoimijoistamme Hyvinkään sairaalassa.

Onnensilta tarjoaa yli neljällekymmenelle sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yhdistykselle tilat toimia. Onnensillan yhdistyksillä ja vapaaehtoistoimijoilla on monenlaista yhteistyötä keskenään. Yhdessä järjestetään tapahtumia, luentoja ja ryhmätoimintaa. Eräs tällainen yhteistoiminnan muoto on myös edellä mainittu kuukausittain kokoontunut Tarinakahvila. Koronan vuoksi Tarinakahvilan fyysiset kokoontumiset ovat nyt tauolla. Yhteydenpito on jatkunut läpi koko poikkeusajan WhatsApp -ryhmän välityksellä.

Kirjoittanut:

Heidi Kokko, yhdistysohjaaja, Maailma muuttuu – yhdistystoiminta muuttuu -hanke (2018-2021), Hyvinkään yhdistykset ry