Ajankohtainen

Vertaistukea vilkkaaseen avohoitotaloon OYS:ssa

Julkaistu 22.10.2018 10.50

Järjestöpiste Kaiku välittää vertaistuki- ja järjestötietoa Oulun yliopistollisessa. Keväällä Kaiku muutti OYS:n avohoitotaloon.

​​Järjestöpiste Kaiku kuuluu valtakunnalliseen OLKA-verkostoon. OLKA-toiminta on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Järjestöpiste Kaiku tarjoaa tietoa kymmenistä eri potilasjärjestöistä ja heidän tarjoamastaan tuesta. Pisteellä on tavattavissa viikoittain eri järjestöjen vapaaehtoisia ja ammattilaisia. Vertaistukeaan ovat tarjonneet esim. aivovamman saanut ja hänen läheisensä, Parkinsonin tautiin sairastunut, mielenterveyskuntoutuja, sydämen ohitusleikattu ja hengityssairauteen sairastunut. Ammattilaiset ovat olleet kertomassa esimerkiksi syöpä- ja muistisairaille sekä omaishoitajalle tarjolla olevasta vertaistuesta. Näissä kohtaamisissa pisteellä on pystytty tukemaan yli tuhatta sairaalan kävijää.


Järjestöpisteen aloittaessa Oulun yliopistollisessa sairaalassa sen vieressä sijaitsivat mm. kroonisen kivun hoitoon erikoistunut Kipupoliklinikka ja tuki- ja liikuntaelinsairauksiin erikoistunut fysiatrian poliklinikka. Poliklinikat joutuivat väistämään vuoden vaihteessa remontin alta toisiin tiloihin. Pisteen lähistön hiljetessä, päätettiin Kaiku siirtää sairaalan avohoitotalon aulaan. Paikka onkin erinomainen, sillä avohoitotalon on arvoitu vastaanottavan vuodessa noin 130 000 potilasta ja sieltä on kulkuyhteys koko suureen sairaalaan. On tärkeää, että tieto vertaistuesta on siellä missä potilaskin.
Kaiun väki, järjestöjen vapaaehtoiset ja ammattilaiset, on saanut huomata kävijämäärän kasvavan entisestään uuden vilkkaamman sijainnin ansioista. Nyt vertaistuki ja järjestötieto on yhä paremmin esillä sairaalassa. Keskeisellä paikalla oleva järjestöpiste muistuttaa sairaalan henkilökuntaa vinkkaamaan vertaistuesta potilaalle ja nappaamaan materiaalia työkaluksi itselleenkin. Lämpimän oranssi järjestöpiste muistuttaa sairaalan kävijöille, että vertaistukea on tarjoilla, silloin kun sitä itse toivoo, vaikka kotona Vertaistalossa.

Lisätietoa: Terhi Niemelä, Järjestöt sairaalassa -hanke, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys, terhi.niemela@ppsotu.fi, www.jarjestopistekaiku.fi