Ajankohtainen

Vertaistukea näkövammaisille perinteisesti puhelimitse ja ryhmissä

Julkaistu 31.8.2020 12.00

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (HUN) on toiminta-alueellaan Uudellamaalla tärkeä vertaistuen kanava näkövammaisille ihmisille.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan siihen, että näkövammaiset voisivat kokea tasavertaista yhteisöllisyyttä ja heillä olisi mahdollisuus elää omaehtoista ja sisältörikasta elämää. Lisäksi yhdistys valvoo heidän oikeuksiaan ja tuottaa monia palveluita muun muassa tietotekniikassa, arjen sujumisessa ja tiedonsaannissa.

Yhdistyksellä on Uudellamaalla n. 35 vapaaehtoista näkövammaista vertaistoimijaa, jotka antavat vertaistukea tarpeen ja omien mahdollisuuksiensa mukaan.

Osa heistä toimii tukihenkilöinä, jotka soittavat puhelimitse etenkin uusille jäsenille, tapaavat heitä, kuuntelevat, neuvovat ja ohjaavat näkövammaisuuteen liittyvissä asioissa sekä innostavat osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Osalla vertaistoimijoista on soittorinkejä, joita he soittavat läpi silloin tällöin.

Vertaistoimijoille voivat myös näkövammaiset ja omaiset itse soittaa.

Osa vertaistoimijoista toimii erilaisissa vertaisryhmissä ohjaajina ja avustajina. HUNin ryhmistä esimerkkeinä voi mainita vaikkapa iltapäivätoiminnan kerhot, miesten saunaillat sekä pistekirjoituksen opintoryhmän.

Yhdistyksen työntekijä pitää yhteyttä vertaistoimijoiden ja kutsuu heitä koulutus- ja virkistystilaisuuksiin muutaman kerran vuodessa. Yhdistys korvaa vertaistoimijoille kohtuulliset kulut.

Koronapandemian takia keväällä ja kesällä 2020 ryhmämuotoinen vertaistuki on ollut vähäisempää kuin aiemmin. Lähikokoontumiset keskeytettiin maaliskuun puolivälistä ja niitä käynnistellään uudestaan tätä kirjoitettaessa elokuun alussa.

Monet jäsenistä ovat joutuneet viettämään aikaa entistä enemmän kotona. Yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteet ovat korostuneet.

Osa vertaistoimijoista on esimerkiksi tilannut toisille näkövammaisille lisää äänikirjoja ja muutenkin huolehtinut toisista näkövammaisista. Loistavia, tunnollisia, motivoituneita ja kuuntelevia ihmisiä!

Jotkut HUNin ryhmistä jatkoivat keväällä etäkokoontumisia verkon kautta. Näkövammaisten osallistujien kohdalla etäosallistuminen kuitenkin vaatii keskimäärin enemmän ja tiiviimpää perehtymistä kuin näkevillä ihmisillä – ja yleensä myös ruudunluvun apuvälineitä.

HUNin toimintasuunnitelman mukaan Verkossa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvan vertaistoiminnan kehittämiseksi etsitään jatkossa ryhmien suunnittelusta ja toteutuksesta kiinnostuneita vapaaehtoisia.

HUN haluaa olla näkövammaisia hyödyttävän toiminnan mahdollistaja. HUN toivottaa kaikki jäsenet, vapaaehtoiset ja näkövammaisten kanssa toimivat eri tahot ideoimaan, kehittämään ja kokeilemaan uutta toimintaa yhteistyössä.

Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry löytyy Vertaistalon hakukoneesta, josta voit etsiä myös muiden vertaistukea tarjoavien potilasyhdistysten yhteystietoja."

Kuva: Laura Oja

Kirjoittanut: Ilkka Väisänen, tiedottaja, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry