Ajankohtainen

Vertaistuella on erityinen paikka elämässä

Julkaistu 25.4.2019 10.00

Jokaiselle meistä voi sattua elämässä yllättäviä tai odottamattomia asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi oma tai läheisen vaikea sairastuminen.

Sairastuminen koskettaa ja ravistelee elämän perustuksia hyvin syvältä, jättäen usein tulevaisuuteen liittyviä avoimia kysymyksiä. Mitä minulle nyt tapahtuu? Minkälaisena elämäni tulee jatkumaan? Miten tästä eteenpäin? Sairastuneen tiedonjano voi olla kova samalla, kun ovella kolkuttelee hämmennys, epätietoisuus ja kenties pelko uuden tilanteen edessä.

Vertaisten kesken ollaan samalla viivalla

Vertaistuki voi toimia toivon tuojana ja turvan antajana ja auttaa muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumisessa. Vertaistuella onkin suuri merkitys juuri sairauden alkuvaiheessa ja pitkäaikaisissa sairauksissa.

Vertaisia yhdistää yhteiset kokemukset, niistä jaetut tunteet ja yhteinen kosketuspinta asioihin. Vain vertaistukijalla voi olla aavistus siitä, miltä toisen saappaat tuntuvat, koska hän on astellut samanlaisissa itsekin. Vertaistuessa toteutuu tasavertaisuus. Vertaisten kesken voidaan olla yhtä aikaa ja vuorotellen antajina ja saajina. Tämä on yksi niistä erityispiirteistä, joka erottaa vertaistuen hoitohenkilökunnan antamasta tuesta ja hoidosta.

Vertaistuen tiedetään parantavan myös vertaistukijan elämänlaatua tuomalla uusia kohtaamisia, ystäviä sekä näkökulmia sairauden kanssa elämiseen.

Lupa olla rikki

Kun saman kokeneet ihmiset kokoontuvat yhteen, naamarit putoavat kasvoilta kuin itsestään. On lupa olla juuri sitä mitä on, juuri niin heikko ja hauras kuin sillä hetkellä on. Ja luottaa siihen, että tulee kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi juuri sellaisena kuin on: omana itsenään.

Kohtaaminen keskittyy samanaikaisesti kuuntelemiseen ja jakamiseen. Vertaistukijan kohdalla voi myös olla varma, että hän on vierellä puhtaasti omasta tahdostaan, halusta auttaa ja olla läsnä, ei velvollisuudesta.

Vertaisten kesken voi olla myös helpompi puhua sellaisista asioista, joista esimerkiksi hoitohenkilökunnan kanssa ei tule puhuttua. On lupa olla myös rikki, vihainen tai katkera ja jakaa toisen kanssa nekin tunteet, joilta lähimmäisiä haluaisi suojella. Vertaisten kanssa voidaan keskustella erityisesti siitä, kuinka sairaus ja muuttunut elämäntilanne vaikuttaa läheisiin ihmissuhteisiin, arkipäivään ja elämään tästä eteenpäin.

Vertaistukija on saanut tehtäväänsä koulutuksen

Vertainen voi olla kuka tahansa, joka on kokenut samanlaisia asioita tai jakaa saman elämänpiirin. Vertaisia voivat olla esimerkiksi saman vertaistukiryhmän jäsenet keskenään, naapurit tai kollegat. Vertaistukija taas on saman kokenut, mutta hän on lisäksi saanut tehtäväänsä koulutuksen. Vertaistukija on myös käsitellyt kokemansa omalla tahollaan, on sinut sairautensa ja elämäntilanteensa kanssa, sitoutunut tehtäväänsä sekä vaitiolovelvollinen.

Kirjoittaja: Heidi Lindroos, viestinnän harjoittelija, OLKA®-toiminta, heidi.lindroos@ejy.fi.