Ajankohtainen

Vertaistaloa rakennetaan järjestöyhteistyössä

Julkaistu 9.1.2018 10.30

Vertaistuen tarjoaminen osana sairaalan palveluita tuo tukiverkon potilaalle jo hoitopolun alkumetreillä. Talo auttaa löytämään sekä varsinaista vertaistukea että luotettavaa tietoa.

Mistä kaikki alkoi? Vuonna 2015 Virtuaalisairaala -hankkeessa rakenteilla olevat talot toivoivat vertaistukea taloihinsa, jolloin tarve laajemmalle sähköiselle vertaistuen verkkopalvelulle syntyi. Hankkeen projektijohtaja Sirpa Arvonen otti yhteyttä meihin OLKAan ja yhteistyö alkoi keväällä 2015.

Itse tulin projektiin mukaan, kun OLKA / EJY ry sai Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta myönteisen päätöksen palkata asiantuntija Vertaistalon rakentamiseen ja sisällöntuotantoon. Sisältöä alettiin koota heti alkuvuodesta ja talon avoin puoli avautui kävijöille toukokuussa.

Mikä OLKA®?

OLKA® on sairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisuus potilaan ja heidän läheisensä kiireettömään kohtaamiseen sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA toteutetaan HUS:n ja EJY:n yhteistyönä.

Vapaaehtoiset toimivat erilaisissa tehtävissä muun muassa vertaistukijoina yhteistyöosastoilla sekä OLKA-pisteillä. OLKAn kautta toimivat vertaistukijat ovat koulutettuja potilasyhdistysten vertaistukijoita, jotka ovat saaneet valmennuksen toimia vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa ennen toimintaan tulemista.

Koska toimintamalli oli todettu toimivaksi, lähdettiin Virtuaalisairaalassa kehittämään virtuaalista palvelumahdollisuutta. Vertaistalo onkin yksi OLKAn palvelukanavista.

Vertaistuki hoitotyön rinnalla

Vertaistaloa kehitetään yhdessä potilasyhdistysten kanssa yhteisillä työpajoilla ja arvioinneilla. Palvelun projektiryhmässä on mukana aina myös vertaistukija ja potilasedustaja, jotka tuovat arvokasta näköalaa verkkopalvelun rakentamiseen.

- Ota kantaa -kyselyssä vuonna 2016 kävi ilmi, että OLKAn palveluille on tarvetta ympäri Suomea, kertoo OLKA / EJY:n projektipäällikkö Anu Toija.

Itselleni Vertaistalon rakentaminen ollut sisällöntuottajana antoisaa, koska kaikkien toimijoiden, oli kyse sitten potilasyhdistyksen työntekijöistä, vapaaehtoisista vertaistukijoista tai sairaalan henkilökunnasta, vastaanotto ja yhteistyö on ollut hyvää ja kehittämismyönteistä.

- Ideoita tuli kansalaisilta ympäri Suomea. Pyrittiin vastaamaan tarpeeseen, lisää OLKA / HUS:n projektipäällikkö Tarja Nordman.

Virtuaalinen palvelu tuo potilasyhdistysten monimuotoisen vertaistukitoiminnan uudella tavalla kootusti palvelupolun matkan varrelle. Oikea-aikainen vertaistuki on subjektiivista, jonka vuoksi sitä kannattaa suositella, mutta ei kuitenkaan koskaan painostaa.

Vertaistuki on oikea-aikaista silloin, kun sairastunut tai läheinen itse sitä haluaa – silloin on helppo tulla OLKAan tai nyt, ajasta ja paikasta riippumatta, tutustumaan Vertaistaloon.

Kansallinen verkostoyhteistyö

Vertaistalo on laajentunut kansalliseksi yliopistosairaaloiden yhteistyöksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tultua mukaan kevät-talvella 2017. Yhteistä verkkopalvelua lähdettiin kehittämään Tampereella sairaanhoitopiirin lisäksi paikallisten yhdistysten ja OLKAn voimin heti samana keväänä. Samanlaisia työpajoja on järjestetty myös pääkaupunkiseudulla parin vuoden ajan.

”Vertaistalo on vertaistuen talo, ei yleinen järjestötalo. Se keskittyy erikoissairaanhoidon potilaiden ja heidän läheistensä vertaistukeen”, kiteyttää Nordman.

”Verkkopalvelulla halutaan tavoittaa myös ne jotka eivät pääse fyysisen tai muun esteen takia vertaistukitoimintaan”, täydentää Toija.

Tämän ovat oivaltaneet myös potilasyhdistykset ympäri Suomea. Verkkopalvelussa on nyt mukana yli 200 vertaistukea tarjoavaa toimijaa, pääasiassa potilasyhdistyksiä. Yhdistysten vertaistukipalveluita voi hakea Etsi vertaistukea -hakukoneella.

Puuttuuko tuttu tai oma yhdistys vielä verkkopalvelusta?

Vertaistalon Etsi vertaistukea -hakukoneeseen voi tulla mukaan, milloin vain, lähettämällä vertaistoiminnan tiedot sähköisellä lomakkeella ylläpidolle! Lisätietoja..

Kirjoittaja:  Aino Yrjänä , Vertaistalo.fi projektikoordinaattori
vertaistalo@terveyskyla.fi