Ajankohtainen

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys – virkistystä ja voimaannuttavaa vertaistukea

Julkaistu 30.5.2022 9.55

Vertaistuki kannattelee vaikeina aikoina. Vertaistukitoimintaa voi toteuttaa monella tavalla, kuten on tehty Uudenmaan munuais- ja maksayhdistyksessä.

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry on yksi uusimmista Vertaistalon Etsi vertaistukea -hakukoneesta löytyvistä yhdistyksistä. UUMU juhlii tänä vuonna 55-vuotista taivaltaan. Yhdistys tarjoaa Uudenmaan alueella tukea ja tietoa munuais- ja maksasairaille, elinsiirron saaneille ja heidän läheisilleen.

UUMUn perustehtäviin ovat kuuluneet vuosikymmenten ajan edunvalvonta ja tiedottaminen sekä virkistys- ja liikuntatoiminta ja aktiivinen vertaistukitoiminta, joka heijastuu kaikkiin toiminnan osa-alueisiin. Moni jäsen nauttii yhdistyksen järjestämistä tapahtumista, kuten teatteriretkistä, museokäynneistä ja liikuntaryhmien kokoontumisista. Tapahtumissa jäsenillä on mahdollisuus tavata muita sairastuneita mukavan yhdessäolon ja elämysten kera. Vertaistuellisia keskusteluja käydään kuin huomaamatta muiden asioiden lomassa isommissakin ryhmissä. Vertaisen tapaaminen rohkaisee ja antaa uskoa siihen, että elämä voi olla hyvää ja jatkua mahdollisimman normaalina sairauksista huolimatta.

UUMUlla on yli 40 koulutettua vertaistukijaa, jotka auttavat samanlaisessa elämäntilanteessa olevia omien kokemustensa kautta. Vertaistukijat ovat eri ikäisiä ja heillä on erilaisia sairaustaustoja. Lisäksi vertaistukijoissa on sairastuneiden läheisiä, esimerkiksi lapsipotilaiden vanhempia. Tarkoituksena on löytää jokaiselle tuettavalle sopiva vertaistukija, jonka kanssa tuettava voi jakaa ajatuksia kasvokkain, puhelimitse tai tietokoneen välityksellä. Vertaistukitoimintaa koordinoidaan yhteistyössä valtakunnallisen kattojärjestö Munuais- ja maksaliiton kanssa. UUMU on mukana myös sairaaloissa tapahtuvassa OLKA-toiminnassa, jonka kautta yhdistyksen vertaistukijoita voi tavata sairaaloiden teemapäivissä ja osastoilla.

Yhdistys huomioi potilasryhmiensä vertaistukitarpeita myös erilaisten vertaisryhmien muodossa. Toimintaa järjestetään eri puolilla Uuttamaata sekä eri ikä- ja sairausryhmille kohdennettuna. Tarjonta on monipuolista, ja uusia ideoita kokeillaan rohkeasti. Siinä missä lapsipotilaiden perheet nauttivat yhdessäolosta ja muiden perheiden tapaamisesta kotieläinpihalla, nuoret aikuiset kohtaavat vertaisiaan seinäkiipeilemässä ja seniorit iskelmämusiikkikonsertissa.

UUMUlla on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti, joka sisältää​ jäsenten omia tarinoita ja kokemuksia. Lehti tarjoaa vertaistukea myös niille jäsenille, jotka eivät käy tapahtumissa eivätkä kaipaa henkilökohtaista vertaistukea. Yhdistys on aktiivinen Facebookissa ja Instagramissa. Kotisivuilla yhdistys kertoo toiminnastaan ja ilmoittaa tulevista tapahtumistaan. Tule sinäkin tutustumaan!

Kirjoittajat: Tessa Hellsten-Rajahalme, vertaistukija ja kokemusasiantuntija sekä Sari Ruotsalainen, järjestösihteeri ja vertaisvanhempi, Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry