Ajankohtainen

Uskontojen uhrien tuki UUT ry tukee hengellistä väkivaltaa kokeneita

Julkaistu 20.4.2022 8.00

Uskontojen uhrien tuki ry tarjoaa vertaistukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneille ja heidän läheisilleen. UUT on ainoa uskontojen uhrien asioihin keskittynyt järjestö Suomessa.

​​

Uskontojen uhrien tuki ry on yksi Vertaistalon hakukoneesta löytyvistä yhdistyksistä. Vertaistukitoiminnan lisäksi UUT pyrkii tiedotus- ja vaikuttamistyöllä vaikuttamaan yhteiskuntaan siten, että uskonnollisten yhteisöjen jäseniään ​ja entisiä jäseniään kohtaan harjoittamia ihmisoikeusloukkauksia, hengellistä väkivaltaa ja syrjintää ei hyväksyttäisi ja siihen puututtaisiin. UUT:n toiminta on katsomuksellisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.

Mitä on hengellinen väkivalta?

Hengellinen väkivalta uskonyhteisössä voi ilmetä psyykkisenä, taloudellisena, seksuaalisena tai fyysisenä väkivaltana, jonka motiivi on hengellinen tai uskonnollisen yhteisön toimintatavoista nouseva. Hengellinen väkivalta voi aiheuttaa vakavia seurauksia, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmia, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Uskonnollisesta yhteisöstä irtautuminen on suuri identiteetin ja maailmankuvan kriisi. UUT:n vertaistukitoiminnan kohderyhmää ovat kaikki, joilla on vaikeita kokemuksia liittyen uskonyhteisöön kuulumiseen tai siitä irtautumiseen. Vertaistuen piiriin ovat tervetulleita myös hengellistä väkivaltaa kokeneiden läheiset, joiden läheinen kuuluu tai on liittynyt tiiviiseen yhteisöön, joka rajoittaa yhteydenpitoa yhteisön ulkopuolisten kanssa.

UUT on reagoinut viimeaikaisiin maailmantilanteen muutoksiin tarjoamalla kohdennetusti vertaistukea maailmanlopun pelkoihin ja salaliittoteorioihin liittyen niille, jotka ovat olleet jonkin voimakkaasti lopun aikoja korostavan uskonyhteisön tai salaliittoteorioiden vaikutuspiirissä. Sekä salaliittoteoriat että fundamentalististen uskonyhteisöjen toiminta saavat vahvistusta, kun maailmassa tapahtuu suuria kriisejä.

Vapaaehtoistoiminta ja vertaistuen muodot

Vertaistukitoimintamme ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoisten vertaisohjaajien arvokasta panosta. Jos sinulla on henkilökohtaista tai muuta kautta tullutta kokemusta uskonyhteisöjen toiminnasta, voit lähettää hakemuksen UUT:n vapaaehtoiseksi. UUT järjestää uusille puhelinpäivystäjille ja vertaisohjaajille perehdytyksiä seuraavan kerran huhti-toukokuussa 2022. Lisätietoja vapaaehtoistehtävistä voit kysyä UUT:n vertaistukitoiminnan koordinaattorilta.

Tarjoamme vertaistukea ryhmätapaamisten, sosiaalisen median, puhelimen, Tukinetin, sähköpostin ja henkilökohtaisten tapaamisten välityksellä. Kasvokkain kokoontuvia vertaistukiryhmiä järjestetään tällä hetkellä Rovaniemellä, Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Paikkakuntakohtaisten ryhmien lisäksi on tarjolla etäryhmiä kohdennetusti eri uskontotaustoista tuleville. Vertaistukitoiminnan piirissä itsestä ja omista kokemuksista voi kertoa juuri sen verran kuin hyvältä tuntuu. Ehdottomana sääntönä toiminnassa pidetään luottamuksellisuutta. Tulevaisuudessa UUT:n tavoitteena on laajentaa toimintaa edelleen uudenlaisten ryhmien toteuttamiseen sekä ylläpitää nykyisenkaltaista, jo laajaa vertaistukitoimintaa.

Kirjoittanut: Noora Mattila, vertaistukitoiminnan koordinaattori, Uskontojen uhrien tuki ry