Ajankohtainen

Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke kehittää läheisten vertaistukea

Julkaistu 20.5.2019 15.05

Aivovammaliitossa on alkanut kolmevuotinen STEAn rahoittama Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke.

Hanke pohjautuu läheisiltä kerättyihin näkemyksiin ja toiveisiin tuesta akuutissa tilanteessa. Läheiset ovat kokeneet tarvitsevansa paljon tietoa ja tukea uudessa elämäntilanteessa. Hankkeen aikana luodaan voimavaraistavan tuen malli, joka sisältää tiedollista tukea ja ohjausta hoitohenkilökunnalta sekä läheisille tarjottavaa vertaistukea.

Tukimallia lähdetään kehittämään yhteistyössä HUS:n neurologisten, neurokirurgisten ja tehovalvontaosastojen, muiden sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden sekä aivovammautuneen läheisten kanssa. Yhteistyössä hankkeessa ovat HUS:n lisäksi OLKA-toiminta, Metropolia-ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitajaliitto, Suomen Neurohoitajat, Aivovammapoliklinikka sekä Aivotalo. Opiskelijat otetaan mukaan kehittämistyöhön, jolloin myös tulevilla hoitoalan ammattilaisilla on monipuolista osaamista aiheeseen liittyen. Voimavaraistavan tuen mallia pilotoidaan aluksi HUS: alueella, jonka jälkeen mallia on tarkoitus jalkauttaa myös muualle Suomeen vuoden 2021 aikana.

Sairaaloihin tuotavaa vertaistukea organisoidaan OLKA-toiminnan kautta ja läheisten vertaistuen toivotaan juurtuvan kiinteäksi osaksi aivovammautuneen potilaan hoitopolkua akuutissa tilanteessa. Läheisten tukeminen auttaa läheisiä jaksamaan ja tukemaan potilasta toipumisessa. Näin kuntoutuminen voi saada parhaan mahdollisen pohjan.

Jos läheiselläsi on aivovamma tai kohtaat läheisiä ammattilaisena ja haluaisit olla mukana kehittämässä läheisille tarjottavaa tukea, voit olla yhteydessä meihin!
 
Yhteystiedot:
Projektikoordinaattori Julia Choustikova
julia.choustikova(at)aivovammaliitto.fi
050 520 1243

Projektisuunnittelija Eeva Paavilainen
eeva.paavilainen(at)aivovammaliitto.fi
050 475 1908

Lue lisää: Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke (Aivovammaliitto)