Ajankohtainen

Tietoa, tukea ja neuvontaa Keski-Suomen mielenterveysomaisille

Julkaistu 21.1.2022 6.00

Keski-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry on yhdistys psyykkisesti oireilevien ja sairastuneiden omaisille ja läheisille.

Keski-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry on yksi Vertaistalon hakukoneesta löytyvistä yhdistyksistä. Yhdistyksen tarkoitus on lisätä omaisten hyvinvointia uudessa, ajoittain raskaassa elämäntilanteessa, kun perheessä tai lähipiirissä on psyykkistä sairautta. Yhdistys tarjoaa läheisille omaisneuvontaa, vertaistukiryhmiä, tietoa sairauksista sekä virkistystä. Lisäksi yhdistyksessä on vapaaehtoistoimintaa, johon voi tulla mukaan taustasta riippumatta.

Omaisneuvonta auttaa

Omaisneuvonta on maksutonta ammattilaisen antamaa keskusteluapua, tukea ja neuvontaa psyykkisesti sairastuneiden omaisille ja läheisille. Omaisneuvonnalla tuetaan omaisen jaksamista, annetaan toivoa muuttuneessa elämäntilanteessa ja tietoa eri palveluista. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä läheisen omaa uupumista. Omaisneuvonnassa voi keskustella luottamuksellisesti yhdistyksen työntekijän kanssa siitä, miten läheisen psyykkinen sairaus on vaikuttanut omaisen elämään. Omaisella on mahdollisuus omin sanoin kertoa ammattilaiselle tilanteen herättämästä huolesta ja muista tunteista ja miettiä yhdessä ammattilaisen kanssa keinoja omaisen hyvinvoinnin lisäämiseen.

Omaisneuvontaa on saatavilla maanantaista torstaihin klo 9.00–15.00. Omaisneuvontaan voi varata ajan tapaamista, puhelin- tai etäaikaa varten omaistyöntekijä Anne-Riitta Merralta numerosta 050 538 7633 tai sähköpostitse anne-riitta.merta@finfamiks.fi. Myös vastaajaan voi jättää viestin ja yhteystiedot yhteydenottoa varten. Omaisneuvontaan ei tarvitse jonottaa, vaan ajan saa nopeasti.

Vertaistuen voima

Mielenterveysomaisen vertaistuki tarkoittaa tukea, jota omainen saa, kun keskustelee samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Oma olo helpottuu, kun huomaa, että on muitakin, joiden läheinen on sairastunut tai oireilee psyykkisesti.

Vertaistukiryhmistä saa tukea esimerkiksi läheisen sairastumiseen liittyviin arkisiin pulmiin ja omaan jaksamiseen. Ryhmissä saa vastauksia jo kuuntelemalla eli heti ei tarvitse puhua itse. Osa ryhmistä perustuu keskusteluun, mutta paljon on myös ryhmiä, joissa tehdään asioita yhdessä. Vertaistuki tuo usein helpotuksen tunteen, vähentää syyllisyyden tunteita, lisää ymmärrystä sairastunutta läheistä ja itseä kohtaan sekä auttaa löytämään tervettä itsekkyyttä, omia rajoja ja omaa jaksamista lisääviä asioita.

Vertaistukiryhmiä mielenterveysomaisille Keski-Suomessa:

Ajankohtaista

Yhdistyksen kevään 2022 toiminta näyttää vilkkaalta. Tammikuussa alkaa Prospect-ryhmä, joka on vertaistukea tarjoava ryhmämalli mielenterveysomaisille. Ryhmään osallistuminen tukee omaisen hyvinvointia lisäämällä jaksamista ja parantamalla elämänlaatua. Yhdistyksen verkkosivuilta löytyy lisätietoa toiminnasta sekä kevään 2022 toimintakalenteri, jossa on kattava infopaketti muun muassa kevään vertaistukiryhmistä, tiedollisista illoista sekä virkistystapahtumista:

Haluatko sinä toimia yhdistyksessä vertaisena, kokemustoimijana, vapaaehtoisena tai olla muuten avuksi? Ota rohkeasti yhteyttä ja liity kasvavaan FinFami-perheeseen!

Lisätietoa: anne-riitta.merta@finfamiks.fi tai p. 050 538 7633.

Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry löytyy Vertaistalon hakukoneesta, josta voit etsiä myös muiden vertaistukea tarjoavien yhdistysten yhteystietoja. Lisätietoa mielenterveydestä ja psyykkisistä sairauksista löydät Mielenterveystalosta.

Kirjoittanut: Jenni Uusitaival, vs. toiminnanjohtaja ja Anne-Riitta Merta, omaistyöntekijä ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Keski-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry