Ajankohtainen

Vapaaehtoistoiminta sairaalassa kehittyy hyvässä yhteistyössä yli sektorirajojen

Julkaistu 18.9.2017 11.45

Kansallinen kehittämistyöryhmä edistää sairaalassa tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa ja sen vaikutusten tunnettuutta ja määrää sekä edistää valtakunnallista yhteistyötä toimijoiden kesken.

Sairaalavapaaehtoistoiminnan kehittämistyöryhmä tapasi syyskuussa Helsingissä. Kuvassa (vas.) Kristina Stenman, Antti Rajala, Hannele Arvekari, Sisko Päiväranta, Erja Kangasvuori, Marita Lassila, Susanna Mutanen ja Anu Toija.

Sairaalavapaa­ehtoistoiminnan kehittämistyöryhmä kokoontui syksyisenä perjantaina 15.9. Helsingin kaupungin Suursuon sairaalan vapaaehtoistoimintaan tutustuen.

Saattohoito-osastolla vapaaehtoistoiminta oli upeasti linkitetty osaston arkeen ja kaikki osapuolet saivat voimavaroja vapaaehtoisten toiminnasta.

Monimuotoinen sairaalavapaaehtoistoiminta

Tapaamisessa kirkastettiin sairaalavapaaehtoistoiminnan kehittämistyöryhmän tavoitteita. Työryhmän jäsenet haluavat edistää sairaalavapaaehtoistoiminnan ja sen vaikutusten tunnettuutta ja määrää sekä edistää valtakunnallista yhteistyötä toimijoiden kesken.

Erityisesti sairaalavapaaehtoisten valmennuksen tavoitteita halutaan yhtenäistää tulevaisuudessa.

Työryhmä totesi yhdessä, että sairaalavapaaehtoistoiminta kehittyy hiljalleen hyvissä käsissä. Alueellisia eroja on paljon, mutta sairaalavapaaehtoistoiminta kaikkine muotoineen (vertaistuki, saattohoito ja potilaiden ilona toimiminen) ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpi resurssi.

Seuraava tapaaminen marraskuussa

Jatkossa työryhmä kokoontuu entistä suuremmalla kokoonpanolla, kun sairaalavapaaehtoistoimintaa koordinoivia tahoja tulee mukaan yhä useamalta paikkakunnalta.

Kansallinen sairaalavapaaehtoistoiminnan kehittämistyöryhmä kokoontuu muutamia kertoja vuodessa eri puolella Suomea. Seuraavan kerran työryhmä kokoontuu marraskuussa 2017.

Koordinoitko sairaalavapaaehtoistoimintaa? Ilmoittaudu mukaan yhteiseen työryhmään: anu.toija@ejy.fi, Anu Toija, projektipäällikkö, OLKA / EJY

Kehittämistyöryhmän kokoonpano:

Kristina Stenman ja Eliisa Saarinen, vapaaehtoistyön koordinaattorit, Helsingin kaupunki
Antti Rajala, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Jyväskylän kaupunki
Hannele Arvekari, järjestökoordinaattori, Suomen Syöpäyhdistys ry
Vapaaehtoiset Sisko Päiväranta, Erja Kangasvuori, Marita Lassila
Susanna Mutanen, projektityöntekijä, KSSHP
Lea Lihavainen, asiantuntija, Opintokeskus Sivis
Anne Laimio, asiantuntija
Anu Toija, projektipäällikkö, OLKA / EJY ry
OLKA® on sairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisuus potilaan ja heidän läheisensä kiireettömään kohtaamiseen sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA toteutetaan HUS:n ja EJY:n yhteistyönä.

OLKA ylläpitää ja kehittää Vertaistalo.fi -verkkopalvelua osana Terveyskylää yhteistyössä Suomen yliopistosairaaloiden ja potilasyhdistysten kanssa.