Ajankohtainen

OYS:ssa toivoa näkyvissä

Julkaistu 5.3.2020 14.00

Vertaistukitoiminnalla Oulun yliopistollisessa sairaalassa on monen kymmenen vuoden perinteet.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Katja Kuusela, OLKA OuluOulun Invalidien Yhdistys ry on tarjonnut raaja-amputoiduille vertaistukea jo 1970-luvulta lähtien, syöpää sairastavien vertaistukitoiminta puolestaan aloitettiin 1980-luvulla ja sydänvertaistuki 1990-luvulla. Lähivuosien uudesta toiminnasta on hyvänä esimerkkinä Hyvän mielen talon omaisvertaistukitoiminta, joka aloitettiin psykiatrian osastolla vuoden 2016 lopulla.

Potilasjärjestöjen ja sairaalan yhteistyö on muutoinkin ollut vahvaa, yhteisiä ajankohtaistapaamisia on järjestetty jo yli kaksikymmentä vuotta. Potilasjärjestöjen panos on näkynyt myös ensitietopäivillä ja sopeutumisvalmennuskursseilla vertaistukijoiden ja kokemustoimijoiden muodossa.

Raaja-amputoitujen vertaistuesta OYS:ssa tehdyssä tutkimuksessa sairaalavertaistuen koettiin olevan hyödyllistä ammattilaisten antaman hoidon rinnalla niin potilaalle, vertaistukijalle, sairaalalle kuin yhdistyksellekin ja sen koettiin olevan apuna kuntoutumisessa (Kantola 2017).

Toivoa näkyvissä

OLKA-toiminta juurtui Oulun yliopistolliseen sairaalaan, kun johtajaylilääkäri Juha Korpelainen allekirjoitti OLKA-sitoumuksen vuoden 2019 toukokuussa. Sen myötä myös ensimmäinen OLKA-toimintamallin mukainen TOIVO-vertaistukijavalmennus toteutetaan kuluvan vuoden keväällä. Valmennukseen ovat tervetulleita vertaistukitoiminnasta kiinnostuneet yli diagnoosirajojen.

OLKA Oulun toimijat toivovat, että potilasjärjestöt lähtevät mukaan koordinoituun järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan. Tarkoituksena on laadun, jatkuvuuden ja yhdenvertaisuuden varmistaminen yhteisillä toimintaperiaatteilla, valmennuksella ja tuella.

Johanna Kantolan opinnäytetyön tulokset ovat yleistettävissä melkeinpä mihin sairauteen hyvänsä. OLKAn järjestämissä potilasjärjestöjen yhteisissä tapaamisissa on kuitenkin tullut esille, että lyhentyneet sairaalajaksot vaikeuttavat ja muuttavat vertaistukijoiden toimintaa. Lyhyt sairaalassaoloaika ei mahdollista samanlaista kohtaamista kuin ennen. Nämä ovat haasteita, joihin OLKA Oulu pyrkii vastaamaan yhdessä valtakunnallisen OLKA-verkoston kanssa.

Kirjoittanut: Katja Kuusela, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, OLKA Oulu, p. 044 742 0601, katja.kuusela@ppsotu.fi