Ajankohtainen

Omien voimavarojen tunnistaminen auttaa vertaistukijaa jaksamaan

Julkaistu 13.5.2020 0.00

Vertaistukijana toimiminen on jo itsessään palkitsevaa ja antaa mielihyvää. Vertaistukijan on kuitenkin erityisen tärkeää huolehtia myös itsestään, jotta hän jaksaa tarjota tukea muille.

Useimmiten vertaistukijana toimimisen herättämät tunteet ovat positiivisia ja vertaistukeminen koetaan merkityksellisenä ja palkitsevana. Joskus pintaan voi nousta omia piiloon jääneitä, vaikeita tunteita, joille ei aikoinaan ole ollut aikaa tai tilaa omassa sairausprosessissa. Näille tunteille on yhtä lailla hyvä antaa lupa. Toisinaan myös tuettavan tilanne voi herättää vertaistukijassa huolta.

Jos tuntuu, että omat tunteet ovat jatkuvasti pinnassa ja vertaistukeminen ottaa enemmän kuin antaa, on asioista hyvä keskustella vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa. Joskus on myös paikallaan pohtia, ovatko omat voimavarat riittävät vertaistukijana toimimiseen ja mitä keinoja niiden vahvistamiseen voisi löytyä.

Vertaistukijana toimimisen herättämiä tunteita voi turvallisesti jakaa vertaistukijoille järjestettävissä työnohjauksissa.

Työnohjaus on myös hyvä paikka itsensä ja omien voimavarojensa tarkasteluun; sen kuulosteluun, mitä minulle kuuluu tänään.

Huolenpito itsestä on tärkeää, koska vertaistukijana sinä ja hyvinvointisi ovat loppujen lopuksi ne kaikista tärkeimmät ”työkalut”. Sen takia omaa jaksamistaan kannattaa kuunnella tarkalla korvalla ja herkällä sydämellä.

Huolenpito itsestä voi liittyä esimerkiksi hyvään uneen, ravintoon tai liikuntaan. Tärkeää on myös läheisistä ihmissuhteista huolehtiminen ja niille ajan antaminen. Myös omia rajojaan on hyvä opetella tunnistamaan ja huolehtia niistä kiinni pitämisestä. Mielekkäät harrastuksetkin auttavat palautumaan. Pitkäkestoisen jaksamisen kannalta on tärkeää, että vertaistukija tunnistaa omat voimavaransa ja niiden merkityksen hyvinvoinnille.

Moni varmasti tunnistaa, millaisissa asioissa on hyvä. Arkisten ilonlähteiden huomaaminen sen sijaan saattaa olla haastavampaa, vaikka niidenkin merkitys hyvinvoinnille on suuri. Omien voimavarojen tunnistamista ja vahvistamista voi onneksi harjoitella, esimerkiksi Mielenterveystalon omahoito-ohjelmien ja työkalujen avulla. Harjoitusten avulla voi esimerkiksi luoda itselleen mielihyvävaraston, josta hyviä asioita voi palauttaa mieleen silloin, kun sitä tarvitsee. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tuoreen leivän tuoksu, aamukahvi tai luonnossa kävely.

Tunnistatko sinä, mitkä ovat voimavaroja tuovia asioita omassa arjessasi?

Kirjoittanut:

Heidi Lindroos, viestinnän harjoittelija, OLKA/EJY ry ja

Elina Heino, vertaistukikoordinaattori, OLKA/EJY ry