Ajankohtainen

Milloin vertaistukea voi suositella?

Julkaistu 12.10.2017 15.00

Vertaistukea voi suositella lähes aina. Arviota ei pidä tehdä potilaan tai läheisen puolesta, vaan heidän on itse päätettävä, milloin aika on oikea.

Video: Eturauhassyöpäpotilaan Jukan polku vertaistukijaksi.

Oikea-aikaisuus?

Oikea-aikainen vertaistuki on liukuva käsite, sillä se on eri ihmisille eri kohdassa sairautta. Toinen tarvitsee vertaistukea jo diagnoosinsa ymmärtämiseen, toinen on valmis vertaistukeen vasta myöhemmin.

Vertaistukea kannattaa suositella, sillä ammattilaisen suosituksella on yleensä rohkaiseva vaikutus.

Vertaistukeen ei tule kuitenkaan painostaa. Vertaistuki on oikea-aikaista silloin, kun potilas tai läheinen itse sitä haluaa.

Vertaistuen muodot

Sairastumisen tai uuden elämäntilanteen alkuvaiheessa yleensä suositelluin vertaistuen muoto on henkilökohtainen vertaistuki. Vertaisryhmät ovat ajankohtaisia sitten, kun sairastunut jaksaa kuunnella ryhmän muiden osallistujien tarinat ja olla heidän tukenaan.

Kenelle, ja missä vaiheessa sairastumista vertaistuki on tehokkainta, ei ole vielä tutkimusten perusteella tarkkaa tietoa. Näyttää siltä, että

  • joku voi kokea, ettei hänellä ole voimia hankkia vertaistukea.
  • joku voi kokea, ettei hänellä ole voimia keskustella.
  • joku voi kokea, ettei hänellä ole tarvetta vertaistukeen.

Sitten, kun potilas tai omainen lähtee mukaan vertaistoimintaan, hän saattaa ihmetellä, miksi ei ole aikaisemmin osallistunut vertaistukeen: kokemus on niin hyvä.

Kuva: EJY / Johannes Romppanen

Vertaistuki sairaalassa

Vertaistuen tarjoaminen osana sairaalan palveluita tuo vertaistuen potilaalle jo hoitopolun alkumetreille. Toiminta vaihtelee sairaaloittain ja osastoittain.

HUS:n OLKA®-toiminnassa luodaan vertaistuen mahdollisuuksia eri kohtiin sairastuneen hoitopolkua. OLKA toteutetaan sairaalan ja järjestöjen yhteistyönä. Koulutetut vertaistukijat kohtaavat potilaita ja heidän läheisiään koordinoidusti sovittuina ajankohtina sairaalan käytävillä, aulatiloissa OLKA-pisteillä, poliklinikoilla sekä vuodeosastoilla.

Vertaistuki sairaalan ulkopuolella

Yhdistykset tarjoavat monenlaista toimintaa muun muassa vertaistukea myös sairaalan ulkopuolella. Näin potilaan ja läheisen on mahdollisimman helppoa tarttua vertaistukeen silloin, kun hän itse haluaa.

Löydä vertaistukea

Vertaistalo auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistalo kerää yhteen potilasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen, jota voi etsiä täältä.

  

OLKA® on sairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisuus potilaan ja heidän läheisensä kiireettömään kohtaamiseen sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA toteutetaan HUS:n ja EJY:n yhteistyönä.

OLKA ylläpitää ja kehittää Vertaistalo.fi -verkkopalvelua osana Terveyskylää yhteistyössä Suomen yliopistosairaaloiden ja potilasyhdistysten kanssa.