Ajankohtainen

Kuuntelemiseen keskittyvä kohtaaminen on vertaistuen ydintä

Julkaistu 18.1.2018 15.40

TOIVO-valmennuksissa keskustellaan vertaisuudesta, vertaistuen antamasta ilosta ja toivosta sekä rauhasta oman itsensä kanssa.

Sairastuminen tai uusi elämäntilanne ja sen aiheuttamat muutokset synnyttävät tarvetta tavata toisia samankaltaisessa tilanteessa olevia. Sairaus, sen vakavuus ja eteneminen vaikuttavat yksilön tarpeisiin. Ammattilaisten tarjoaman hoidon ohella jotkut saattavat tarvita apua tilanteensa ymmärtämiseen myös vertaistuen muodossa.

Koulutettu vertaistukija

Vertaistukija jakaa tuettavan kanssa samanlaisen kokemuksen, mutta hän on jo pidemmällä omassa prosessissaan. Hän on selviytynyt sairastumisen tai uuden elämäntilanteen aiheuttamasta kriisistä, haluaa hyödyntää kokemuksesta saamaansa tietoa ja haluaa tukea toisia sairastuneita.

OLKA / EJY ry järjestää maksuttomia TOIVO-valmennuksia vertaistukijoille kaksi kertaa vuodessa. Valmennuksissa keskitytään vertaisuuteen, kuuntelemiseen keskittyvään kohtaamiseen ja vertaistukijan omaan jaksamiseen.


Kuvassa TOIVO-valmennuksen osallistujien mietteitä siitä mitä vertaistoiminta antaa heille itselleen.

Potilasjärjestöjen välistä yhteistyötä ja kehittämistä

 HUS:n ja EJY ry:n OLKA-toiminta on kutsunut yhteen potilasjärjestöjä kehittämään yhteistä vertaistukijoiden valmennusta. Tavoitteena on löytää yhteisiä valmennusteemoja, jotta kasvavaan vertaistukijoiden sairaalavapaaehtoistoimintaan voidaan jatkossakin vastata.

Yhteisen kehittämisen tarkoitus on mahdollistaa TOIVO-valmennuksia sekä osittain digitaalisesti Vertaistalo.fi -verkkopalvelun kautta, että paikallisesti eri puolilla Suomea.

TOIVO-valmennus kevät 2018

Oletko sairastanut tai sairastat jotain sairautta tai olet sairastuneen läheinen? Haluatko toimia vertaistukijana? Olet lämpimästi tervetullut TOIVO-valmennukseen!

TOIVO-valmennus
– sopii niin uusille kuin kokeneillekin vertaistukijoille
– koostuu neljästä tapaamiskerrasta
– on maksuton

Valmennuksen tavoitteena on, että vertaistukihenkilöksi ryhtyvä
– hahmottaa oman sairastumisen merkityksen vertaisten kohtaamiseen
– tunnistaa oman terveyden menetyksen aiheuttaman surun
– osaa määritellä vertaistuen ja tuntee sen paikan palvelujärjestelmässä
– ymmärtää vertaistuen vaikutusten taustalla olevat asiat
– omaa vertaistukijan identiteetin ja tunnistaa toiminnan rajat ja odotukset

”Kuuntelemiseen keskittyvä kohtaaminen on vertaistuen ydintä.”

Aiheet:
– Terveyden menetys ja auttajan oma suru
– Vertaistuki – motivointia, teoriaa ja merkityksiä
– Vertaistuen monet muodot
– Vertaistukija sairastuneen kohtaajana
– Vertaistukijan oma jaksaminen

Aika: tiistaisin 27.2., 6.3., 13.3. ja 27.3. klo 16.30-20.00.
Paikka: Unelma Tapiola, Kauppamiehentie 6, Espoo

Sitovat ilmoittautumiset 7.2. mennessä sähköisen linkin kautta.

Valmennukseen otetaan 20 henkilöä. Saat vahvistuksen valmennukseen pääsemisestä 12.2. mennessä

Lisätietoja: Anu Toija, projektipäällikkö OLKA / EJY ry, anu.toija@ejy.fi, +358 50 381 5511

OLKA® on sairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisuus potilaan ja heidän läheisensä kiireettömään kohtaamiseen sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA toteutetaan HUS:n ja EJY:n yhteistyönä.

OLKA ylläpitää ja kehittää Vertaistalo.fi -verkkopalvelua osana Terveyskylää yhteistyössä Suomen yliopistosairaaloiden ja potilasyhdistysten kanssa.