Ajankohtainen

Keliakialiiton vapaaehtoiset jakavat kokemuksiaan verkkokeskusteluilloissa

Julkaistu 10.6.2022 6.00

Keliakialiiton Kokemuksia jakamassa -keskusteluiltoihin voi osallistua keskustelemalla, kirjoittamalla tai vaikka vain kuuntelemalla.

Keliakialiitto on yksi Vertaistalon Etsi vertaistukea -hakukoneesta löytyvistä toimijoista. Keliakialiitto on tarjonnut vuoden 2021 alusta Kokemuksia jakamassa -verkkokeskusteluiltoja jäsenilleen ja heidän läheisilleen. Keskusteluiltojen tarkoituksena on mahdollistaa vuorovaikutuksellinen verkkotilaisuus kokemusten jakamiselle.

Kokemuksia jakamassa -verkkokeskusteluillat ovat vapaaehtoisten vetämiä vertaistapahtumia, jotka on tarkoitettu keliaakikoille tai muusta syystä gluteenitonta ruokavaliota tarvitseville ja heidän läheisilleen. Keskusteluillan alussa kuullaan vapaaehtoisen kokemustarina, jonka jälkeen käydään vertaiskeskustelua. Kokemuksen jakaneen vapaaehtoisen parina on useimmiten yhdistyksen vertaistukija, joka käynnistää vertaiskeskustelun.

Keskusteluilta tarjoaa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja saada vertaistukea

Jokainen verkkokeskustelukerta on erilainen, koska illan teema valikoituu aina kokemuspuhujan omasta kokemusmaailmasta. Vertaiskeskusteluun osallistuvat voivat halutessaan liittyä tähän kokemuspuhujan tarinaan tai kertoa omasta kokemuksestaan.

Parhaimmillaan keskusteluillan osallistuja voi kokea tulleensa kuulluksi ja saada vertaistukea. Aina kokemukset eivät kohtaa ja on hyväksyttävää myös tuntea ja kokea eri tavalla - jokainen kokemus on yhtä tärkeä. Jokaisella keskusteluiltaan osallistuvalla on yksilöllinen kokemus. Kokemus voi olla keliaakikon, muusta syystä gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevan tai heidän läheistensä.

Vertaiskeskustelua on käyty muun muassa keliakiaan sairastumisesta, sairauden kanssa elämisestä 1990-luvulla ja tänä päivänä, keliakiasta monisairaan arjessa, keliakian liitännäissairauksista ja lapsiperheen kokemuksista. Lisäksi on kerrottu ja jaettu vinkkejä gluteenittomasta arjesta, leivonnasta ja grillauksesta.

Yhteiset pelisäännöt luovat turvallisen ilmapiirin keskusteluun

Verkkokeskusteluillan toteutusta ohjaa Hyvät käytännöt -ohje, joka käydään läpi osallistujien kanssa. Jokainen osallistuja on voinut myös etukäteen tutustua keskustelutilaisuuden pelisääntöihin. Pelisääntöjen tarkoituksena on tehdä osallistumisesta turvallista sekä keskustelusta avointa ja jokaisen kokemusta arvostavaa. Mukaan voi tulla asuinpaikasta riippumatta. Vaikka vertaiskeskustelua ei toteuteta anonyymisti, niin siihen voi osallistua myös vain kuuntelemalla.

Kokemuksia jakamassa -verkkokeskustelujen toimintamallia on kehitetty yhdessä Keliakialiiton vapaaehtoisten kanssa. Keliakialiiton vapaaehtoiset vastaavat verkkokeskusteluiltojen vetämisestä ja ovat mukana ideoimassa iltojen teemoja. Jokaisessa illassa on mukana myös Keliakialiiton työntekijä, joka auttaa tapahtuman järjestelyissä ja toteuttamisessa.

Keliakialiitto on valtakunnallinen potilasjärjestö, johon kuuluu 30 paikallista keliakiayhdistystä ja niiden 21 000 jäsentä. Liiton tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.

Kokemuksia jakamassa -verkkokeskusteluiltojen ajankohdat ja teemat löytyvät Keliakialiiton verkkosivuilta:

Kirjoittanut: Minnaleena Ollanketo, vapaaehtoistoiminnan asiantuntija, Keliakialiitto, minna.ollanketo@keliakialiitto.fi