Ajankohtainen

Kehitysvammatuki 57: Vertaisuus vahvistaa

Julkaistu 1.12.2020 7.00

Suomessa elää kymmeniä tuhansia aikuisia, joilla on kehityksellisistä syistä uuden oppimiseen ja ymmärtämiseen liittyviä vaikeuksia.

​​​​Vaikka yhdenvertaisuudessa on otettu tärkeitä askelia eteenpäin, älylliset esteet hankaloittavat edelleen monien suomalaisten yhdenvertaista osallistumista opiskeluun, työelämään, vapaa-ajan viettoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Kehitysvammatuki 57 ry on pääkaupunkiseudulla toimiva tuki- ja edunvalvontayhdistys. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on, että tukea tarvitsevilla henkilöillä olisi samat mahdollisuudet osallistua omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon ja yhteiskunnan toimintaan kuin muillakin. Yhdistyksen juuret ovat vertaistoiminnassa, sillä perustajat olivat kehitysvammaisten henkilöiden omaisia. Tarve toiminnalle kumpusi suoraan jokapäiväisestä elämästä, joten vertaistuki ja aktivismi liittyivät luontevasti yhteen yhdistystoiminnassa.

Perheiden ja vanhempien vertaistuki on edelleen tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Vertaistukea toteutetaan ryhmämuotoisena, teemailtoina ja asiantuntijatapaamisina. Ensimmäinen vertaistukikontakti voi toteutua jo synnytyssairaalan ensitukiryhmässä, jossa perheelle tarjotaan asiantuntijoiden lisäksi keskustelumahdollisuus vertaisperheen kanssa. Vertaistuki voi sisältää tietoa ja tukea, ymmärrystä ja tilan, jossa on luvallista olla myös haavoittuvainen.

Vertaisuudella voi olla myös toisenlainen merkitys erityisesti silloin, kun tuen tarve on omakohtainen asia: vertaisten seurassa voi kokea olevansa ihan vain minä. Palveluiden piirissä eläminen voi tuntua siltä, että tulee usein määritellyksi sen kautta, mitä ei osaa. Vertaisporukassa ei tarvitse nähdä itseään ympäröivän yhteiskunnan määritelmien kautta, vaan voi kokea olevansa ihan tavallinen ihminen muiden tavallisten ihmisten joukossa. Vertaisympäristössä voi vapautua rajoittavista katseista ja laajentaa omaa käsitystä siitä, mikä kaikki voisi olla mahdollista.

Vekkarin vertais- ja vapaaehtoistoiminta käynnistyi vuonna 2012 hankkeena, jonka tavoitteena oli tukea kehitysvammaisia henkilöitä toimimaan vapaaehtoisina. Hanke on nykyisin Stean tukemaa jatkuvarahoitteista toimintaa, jonka puitteissa tukea tarvitsevat henkilöt toimivat vapaaehtoisina tapahtumissa ja vetävät vertaisryhmiä. Vekkarin ryhmät muodostetaan vapaaehtoisten aloitteesta jonkin kiinnostavan aihepiirin ympärille. Ryhmän tarkoituksena voi olla harrastuksen toteuttaminen, taitojen jakaminen tai omaehtoinen liikkuminen kaupunkiympäristössä.Vekkarin vertaistoiminta perustuu vapaaehtoisten kykyihin ja kiinnostuksenkohteisiin sekä itse määriteltyyn tuen tarpeeseen. Koulutuksen jälkeen toiminnassa lähdetään liikkeelle nykyhetkestä ja vapaaehtoisen omasta motivaatiosta. Tuki ja vertaisuus kulkevat käsi kädessä: tuen antamisen ja saamisen kokemus voi syntyä ryhmän hyväksynnästä, oman osaamisen jakamisesta tai siitä, että toiminnasta on vastuussa ihminen, johon voi samaistua. Ryhmässä toimiminen ehkäisee yksinäisyyttä ja mielekäs tekeminen voi tarjota keinoja jäsentää sisäistä maailmaa muilla keinoin kuin sanoja käyttämällä.

Koronan aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet erityisen voimakkaasti tukea tarvitseviin henkilöihin. Tietotekniikan käyttö on osalle vaikeaa eikä kaikilla ole etäyhteyteen tarvittavia laitteita. Monen elämänpiiri kaventui poikkeustilan aikana, mutta verkkotoiminta tavoitti myös uusia osallistujia. Syksyn aikana verkkotoimintaa on jatkettu osana matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ystävätuvan toimintaa.

Digitaalisen osallisuuden tukeminen on noussut korona-ajan seurauksena tärkeäksi teemaksi. Korona jää vielä jonain päivänä menneisyyteen, mutta digitaalisten toimintaympäristöjen merkitys tulee todennäköisesti vain kasvamaan. On tärkeää, että tukea tarvitsevat henkilöt pystyvät toimimaan verkossa yhdenvertaisina muiden joukossa. Tässä tarvitaan erityisesti vertaisosaajia, joilla on taito madaltaa kynnystä tutustua digitaalisen toiminnan mahdollisuuksiin.

Kirjoittanut: Venni Turtiainen, vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Kehitysvammatuki 57 ry