Ajankohtainen

Irti Huumeista ry tukee huumeita käyttävien läheisiä valtakunnallisesti

Julkaistu 2.9.2022 6.00

Irti Huumeista ry tarjoaa valtakunnallisia tukipalveluita huumeita käyttäville ja heidän läheisilleen. Läheisten vertaistuki on iso osa toimintaa.

Vuonna 1984 perustettu Irti Huumeista ry on yksi Vertaistalon Etsi vertaistukea -hakukoneesta löytyvistä yhdistyksistä. Yhdistys tarjoaa valtakunnallisesti tukea ja tietoa huumeita käyttävien läheisille, toipuville ja huumeita käyttäville sekä ammattilaisille ja opiskelijoille. Toiminnan tarkoituksena on vähentää ja ehkäistä huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Yhdistys toimii, jotta yksikään huumeita käyttävän läheinen ei jää yksin tuskan ja ahdistuksen kanssa. Yhdistys haluaa osallistua huumekuolemien vähentämiseen ja vähentää niihin liittyvää surua ja murhetta. Irti Huumeista ry:llä on yli 100 vapaaehtoista erilaisissa tehtävissä eri puolilla Suomea.

Läheisten vertaistukitoiminta

Irti Huumeista ry:n läheisryhmissä huumeita käyttävien läheisillä on mahdollisuus jakaa oman läheisen huumeiden käytön herättämiä ajatuksia luottamuksellisessa ympäristössä samassa tilanteessa olevien kanssa. Ryhmien ohjaajina toimivat koulutetut vapaaehtoiset. Ryhmiin voi tulla mukaan milloin vain, ja osallistuminen on maksutonta. Ryhmiä järjestetään kasvokkaisina tapaamisina paikallisesti ja valtakunnallisesti Teams-etäyhteydellä. Ryhmien ajantasaiset kokoontumisajat löydät Irti Huumeista ry:n kotisivuilta:

Uutena läheisryhmätoiminnan muotona on alkanut tänä syksynä valtakunnallinen avoin hybridiläheisryhmä yhdessä Rovaniemen ryhmän kanssa. Valtakunnallisuus mahdollistuu ryhmässä Teams-yhteyden avulla. Lisäksi Irti Huumeista ry on liittynyt Toivo-vertaistukisovellukseen, jossa Irti Huumeista ry:n vertaistukijat tarjoavat vertaistukea läheisille sekä läheisensä huumeille menettäneille. Olemassa olevien toimintojen lisäksi kehitetään yhdistyksen surutyötä. Yhdistyksellä toimii Facebookissa erilaisia läheisten vertaisryhmiä, kuten Sururyhmä.

Teams-läheisryhmien osallistujien kokemuksia

Teams-läheisryhmien osallistujille teetettiin toukokuussa 2022 yhdistyksen oma osallisuuskysely. Kaikki kyselyyn vastanneet läheisryhmäläiset olivat sitä mieltä, että Irti Huumeista ry:n toimintaan osallistuminen on lisännyt omaa merkityksellisyyden kokemusta. Merkityksellisyyden kokemuksen lisääntymistä kuvattiin esimerkiksi seuraavasti:

”Olen saanut jakaa kokemustani, joka on pitkään ollut jo positiivista pitkän onnistuneen jakson jälkeen.”

”Etenkin tärkeää oman jaksamisen kannalta ryhmän myönteisesti tukeva ilmapiiri.”

Tulevaisuuden haaveita

Tulevaisuudessa yhdistyksellä on toiveena muun muassa huumeita käyttävien sisaruksille tarkoitetut omat läheisryhmät. Toivetta on tullut paljon sisaruksien suunnalta, ja tähän yhdistys tarvitsee uusia vapaaehtoisia. Ohjeet, miten toimintaan pääsee mukaan, löytyvät yhdistyksen kotisivuilta:

Kirjoittaja: Janita Maijanen, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Irti Huumeista ry