Ajankohtainen

Etävertaistuki tavoittaa myös kaukana asuvat muistisairaat ja läheiset

Julkaistu 21.9.2020 6.00

Etätukea muistisairauteen sairastuneille ja läheisille kehitetään hankkeissa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Toimintamuotona siellä on etävertaisryhmät.

Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö, jolla on 43 jäsenyhdistystä. Muistiyhdistykset tarjoavat tukea, ohjausta ja neuvontaa sekä välittävät tietoa. Yhdistyksissä ympäri Suomen on vertaistukiryhmiä muistisairauteen sairastuneille ja heidän läheisilleen. Muistiyhdistyksissä on kehitetty erilaisia etäosallistumisen muotoja, jotta tuki tavoittaisi myös kaukana kuntakeskuksista asuvat.

Vertaistuki osana työikäisten muistisairaiden virtuaalikuntoutusta

Työikäisiä eli alle 65-vuotiaita muistisairauteen sairastuneita arvioidaan Suomessa olevan noin 7 000. Työikäisille muistisairaille kohdennettuja palveluita on kuitenkin vähän. Kainuun Muistiyhdistyksen Neuropsykiatrinen tuki muistiperheille -hanke (NepTuMus) parantaa työikäisen muistisairaan asemaa palvelujärjestelmässä sekä antaa perheille tukea, tietoa, ohjausta ja neuvontaa.

Hanke järjestää valmennuksia käyttäen neuropsykiatrista valmennusmallia. Neuropsykiatrinen valmennus on käytännönläheistä, voimavaroihin ja vahvuuksiin perustuvaa ohjausta. Valmennusohjelma ja sen tavoitteet suunnitellaan aina yhdessä osallistujan kanssa.

Kainuun Muistiyhdistys toimii koko Kainuun alueella. Välimatkat voivat olla pitkiä, mutta videoyhteydellä päästään lähelle. Kasvokkain tapahtuvan lähivalmennuksen tukena toimiikin virtuaalivalmennus, joka tapahtuu tablettitietokoneen kautta. Laitteet tulevat muistiyhdistykseltä ja hanke opastaa niiden käytössä.

Virtuaalivalmennus on osallistujalle tärkeä sosiaalinen kontakti kodin ulkopuolelle. Osallistujien tukena toimii vertaisryhmä, jonka virtuaalitapaamiset ja -klubit ovat mahdollistaneet avoimen kanssakäymisen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Uuden oppiminen ja ajankohtaiset asiat sekä toisten ”tapaaminen” ja kokemusten vaihtaminen valmennuksesta ja elämästä muistisairauden kanssa on ollut osallistujille tärkeää. Vertaisryhmästä ja sen luomasta luottamuksen piiristä on tullut osallistujille tärkeä voimavara omaan arkeen.

Tukea omaishoitajille EtäLuotsista

Oulun Seudun Muistiyhdistyksessä starttasi elokuulla EtäLuotsi-hanke. Sen toiminta on tarkoitettu omaishoitajille, jotka huolehtivat muistisairaasta läheisestään. COVID19 asetti monet muistisairaan omaishoitajat tavallista haasteellisempaan tilanteeseen, kun päivätoiminta ja vuorohoidot suljettiin monin paikoin. Samalla myös omaishoitajien vapaa-aika ja liveyhteydet ystäviin ja perheenjäseniin vähenivät tuntuvasti tai jäivät kokonaan pois, ja etäyhteyksin annettavan tuen tarve kasvoi.

EtäLuotsi tukee digiopastuksen ja etävertaistukiryhmien avulla omaishoitajia, jotka eivät voi osallistua ryhmätoimintaan kodin ulkopuolella. Tärkeä tuen muoto ovat kahden viikon välein kokoontuvat etävertaisryhmät, joissa pääsee vaihtamaan ajatuksia toisten samankaltaisessa tilanteessa olevien omaishoitajien kanssa ilman, että etäisyydet olisivat esteenä.

Jotta toimintaan osallistuminen olisi omaishoitajalle mahdollisimman helppoa, EtäLuotsi tarjoaa digiopastusta. Tarvittaessa toiminnan alkuvaiheessa lainaan saa myös tablettitietokoneen.

Toiminta alkaa omaishoitoperheeseen tehtävällä kotikäynnillä, jossa kartoitetaan osallistujan tilannetta ja toiveita toiminnan ja digiosaamisen suhteen. Osallistujat ovat toivoneet ryhmissä käsiteltävän esimerkiksi voimavaroihin, ravitsemukseen ja digilaitteiden monipuoliseen hyödyntämiseen liittyviä teemoja.

Vertaistuen lisäksi EtäLuotsi tuottaa YouTuben OsmyTV-kanavalle toiminnallisia tuokioita, joiden kautta muistiperhe voi lisätä arjen aktiivisuuttaan omassa kodissa itselle sopivaan aikaan.

Kirjoittajat:

Elli Heikkilä-Anttonen, neuropsykiatrinen valmentaja, NepTuMus- hanke, Kainuun Muistiyhdistys

Marjut Kiviahde, muistivalmentaja, EtäLuotsi-hanke, Oulun Seudun Muistiyhdistys