Ajankohtainen

Aivovammaliitto tarjoaa vertaistukea verkossa ja kasvokkain

Julkaistu 9.11.2020 8.35

Aivovammaliitto on tapaturmaisesti aivovamman saaneiden ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö.

Aivovammaliitto tarjoaa tietoa aivovammoista, luo osallistumisen paikkoja vertaistoimintaan sekä antaa ohjausta ja neuvonta. Liitto koostuu kymmenestä aivovammayhdistyksestä, joilla on toimintaa eri puolilla Suomea. Aivovammaliiton vertaistoiminnan unelmana on, että jokaisella aivovamman saaneella ihmisellä ja hänen läheisillään olisi vertaistukea ja kokemustietoa saatavilla paikkakunnasta riippumatta. Aivovammaliitto järjestää valtakunnallisia vertaistukikoulutuksia ja vertaistuellisia tapahtumia. Esimerkkinä nuorille ja nuorille aikuisille (alle 35-vuotiaat) aivovammautuneille suunnattu vertaistuellinen tapahtuma Pääfest sekä Läheisten tapahtuma, joka kokoaa yhteen aivovamman saaneiden läheisiä. Vuonna 2021 Aivovammaliitto pilotoi myös vertaistukipuhelinta, jossa keskustelijoina toimivat vapaaehtoiset ja tehtävään koulutetut vertaistukihenkilöt.

Vertaistukea verkossa

Digitaaliset palvelut ovat kehittyneet nopeasti ja myös Aivovammaliitto on ottanut tänä vuonna käyttöönsä digitaalisen vertaistuen alustan Tukinetin. Tukinetissä tarjotaan vertaistukea aivovamman saaneille ja heidän läheisilleen ryhmächatin muodossa. Ryhmiin voi osallistua täysin anonyymisti ja verkko mahdollistaa osallistumisen toimintaan paikkakunnasta riippumatta.

Ryhmächat mahdollistaa sen, että toimintaan voi osallistua matalalla kynnyksellä.Tarkoitus on, että osallistujat pääsevät keskustelemaan aivovammasta ja siihen liittyvistä tunteista vertaisten kanssa. Chat-keskusteluja ovat vetämässä koulutetut vertaistukijat ja toimintaa myös suunnitellaan yhdessä heidän kanssaan. Välillä chat-keskusteluissa voi olla myös jo etukäteen määritelty teema.

Läheisille suunnattua vertaistukea kehitetään

Aivovammaliitossa on parhaillaan käynnissä Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke, jonka aikana kehitetään läheisille vammautuneen hoidon alkuvaiheessa tarjottavaa tukea. Läheisten tarpeita kartoitettaessa nousi esille toive siitä, että etenkin kahdenkeskistä tukihenkilö -tyyppistä vertaistukea olisi hyvä olla saatavilla alkuvaiheessa, kun vammautumisesta on kulunut vasta vähän aikaa.

Hankkeen aikana on tarkoitus testata mahdollisuutta luoda vertaistukisuhde netissä. Tarkoitus on ottaa käyttöön palvelu, joka mahdollistaa kahdenkeskisen vertaistukisuhteen, jonka aikana voi käydä keskusteluja useampaan otteeseen saman vertaistukijan kanssa. Näin vertaistukisuhteen luominen on mahdollista paikkakunnasta riippumatta, myös silloin, jos omalla paikkakunnalla ei ole paikallisyhdistyksen järjestämää toimintaa. Vertaistukisuhde verkossa -palvelua päästään toivon mukaan testaamaan käytännössä vielä loppuvuoden aikana.

Aivovammaviikkoa vietetään tällä viikolla!

Teemaviikko järjestetään vuosittain viikolla 46. Sen tarkoituksena on lisätä tietoutta aivovammoista sekä kumota väärää tietoa ja hälventää epäluuloja. Seuraa sosiaalisessa mediassa hashtagejamme #aivovammaviikko sekä myös muulloinkin käytössä olevia #aivovammatietoisuus ja #voimaavertaistoiminnasta

Kirjoittajat:

Eeva Paavilainen, projektisuunnittelija, Aivovammaliitto

Leena Koivusaari, järjestösuunnittelija, Aivovammaliitto

​​​​​