Ajankohtainen

Aivoliitosta vertaistukea aivoverenkiertohäiriöön ja kehitykselliseen kielihäiriöön

Julkaistu 13.1.2023 7.00

Aivoliitto on järjestö kaikille, jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH) tai joilla on kehityksellinen kielihäiriö (aiemmin kielellinen erityisvaikeus, dysfasia).

Aivoliitto ja sen monet jäsenyhdistykset löytyvät Vertaistalon Etsi vertaistukea -hakukoneesta. Aivoliitto auttaa ja tukee kohderyhmiään ja heidän läheisiään elämään hyvää arkea. Vertaistukea on tarjolla aivoverenkiertohäiriön kokeneille, kehityksellisen kielihäiriön kanssa eläville sekä heidän läheisilleen monella tapaa. Vuonna 2023 Aivoliiton vertaistukitoiminnassa luotetaan tuttuihin, hyväksi havaittuihin käytäntöihin. Lisäksi on tulossa uusi palvelu, joka on suunnattu aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden läheisille.

Löydä vertaistukea Aivoliiton ja sen jäsenyhdistysten avulla

Aivoliitolla on yhteensä 37 jäsenyhdistystä, joilla on toimintaa ympäri Suomen. Vertaistukitoiminnassa Aivoliitto vastaa valtakunnallisesta vertaistukivälityksestä ja jäsenyhdistykset paikallisesta toiminnasta, kuten vertaistukijoiden vierailuista sairaaloihin. Lisäksi yhdistyksillä on muun muassa kerho- ja ryhmätoimintaa, jossa on mahdollisuus vertaistuellisiin kohtaamisiin muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Aivoliiton valtakunnallisen vertaistukivälityksen kautta voi hakea henkilökohtaista vertaistukihenkilöä. Vertaistuki auttaa sekä aivoverenkiertohäiriön sairastanutta että hänen läheisiään muodostamaan käsitystä uudesta elämäntilanteesta, jonka sairastuminen on tuonut mukanaan. Kehityksellisen kielihäiriön kohdalla vertaistukea tarvitaan usein silloin, kun herää huoli lapsen puheen kehityksestä tai kun lapsi saa kehityksellinen kielihäiriö -diagnoosin.

Aivoliiton vertaistukivälitykseen saa yhteyden sähköpostitse vertaistuki@aivoliitto.fi. Viesteihin vastaa Aivoliiton ammattilainen, joka aloittaa viestissä kuvattuun elämäntilanteeseen sopivan vertaistukihenkilön etsimisen.

Uusia tuulia perinteisen vertaistukitoiminnan rinnalle

Vuosi 2022 toi Aivoliiton vertaistukitoimintaan uuden verkkoulottuvuuden, kun ilahduttavan moni vertaistukihenkilö innostui lähtemään mukaan Toivo-vertaistukisovellukseen. Toivo, valtakunnallinen vertaistukivälitys ja muut hyväksi havaitut vertaistukitoiminnan muodot jatkuvat Aivoliitossa tuttuun tapaan myös alkaneena vuonna. Uutena palveluna aloitetaan vertaistukipuhelin aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden läheisille. Vertaistukipuhelin aloittaa toimintansa toivottavasti jo kevään 2023 aikana.

Kuten monissa järjestöissä myös Aivoliitossa korona-aika aiheutti paljon muutoksia vertaistukitoimintaan. Yhtäältä lähitapaamisten katkokset aiheuttivat paljon murhetta, toisaalta verkkotapaamiset loivat uusia mahdollisuuksia. Myös perinteiset puhelut ovat edelleen toimiva yhteydenpitotapa vertaistukitoiminnassa. Tulevaisuudessa toiminnan tavoitteena on sopiva tasapaino lähi- ja verkkotapaamisten välillä. Me Aivoliitossa jatkamme työtä sen eteen, että mahdollisimman moni aivoverenkiertohäiriön kokenut tai kehityksellisen kielihäiriön kanssa elävä löytää tarvitsemansa vertaistuen ja että vertaistukihenkilömme voivat hyvin ja jaksavat jatkaa tärkeässä vapaaehtoistehtävässään.

Kirjoittanut: Inka Panttila, vapaaehtoistoiminnan asiantuntija, Aivoliitto