Ajankohtainen

Älä jää yksin! Vertaistukea Autismiliiton vertaistoiminnasta

Julkaistu 30.3.2022 6.00

Autismiliiton jäsenyhdistykset ja Autismiliitto tarjoavat vertaistukea, jotta kenenkään ei tarvitsisi jäädä yksin omien asioidensa kanssa.

​​​

​​Autismiliitto on yksi Vertaistalon hakukoneesta löytyvistä järjestöistä. Autismiliitto on valtakunnallinen autismikirjoa edustava asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka on autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä asialla. Liitto toimii kattojärjestönä eri puolilla Suomea toimiville jäsenyhdistyksille, joihin voi liittyä jäseneksi. Jäsenyhdistykset järjestävät muun muassa vertaisryhmiä omilla toiminta-alueillaan.

Vertaistukea, kun autismikirjon diagnoosi on tuore

​​Autismiliiton vertaisosaajat antavat vertaistukea, kun autismikirjon diagnoosi on tuore. Kaikki vertaisosaajat ovat käyneet Autismiliiton koulutuksen vapaaehtoistehtävään, ja heitä yhdistää omakohtainen kokemus autismista ja vertaistuen merkityksestä. Vertaisosaajilla on halu tukea toisia, ja heillä on ymmärrys siitä, miltä uuden asian äärellä eläminen tuntuu.

Vertaisosaajatoiminnan kautta omaa elämänkokemusta on mahdollisuus käyttää hyödyksi ja toisaalta tuensaaja voi saada kokemuksen, ettei ole yksin, kun matka on vasta alussa. Seuraava vertaisosaajakoulutus alkaa syksyllä 2022 ja siihen voi hakea mukaan Autismiliiton nettisivujen kautta.

Vertaisiltoja netissä

​​Autismiliitto järjestää myös vertaisiltoja netissä. Vertaisillat on suunnattu heille, joiden ei ole mahdollista omalla alueella osallistua lähitapaamisiin tai vastaavia tapaamisia ei ole tarjolla. Iltoihin voi osallistua, vaikka diagnoosia ei olisi. Riittää oma kokemus siitä, että kuuluu kohderyhmään. Kohtaaminen samaa kokeneiden kanssa voimaannuttaa ja antaa kokemuksen, että on muitakin, en olekaan yksin.

​​Autismikirjon lasten vanhempien vertaisilloissa vaihdetaan usein ajatuksia esimerkiksi koulunkäynnistä, kommunikaatiotavoista ja päiväkotiarjesta. Nuorten vanhemmat taas käyvät usein keskusteluja oman identiteetin löytämisen tukemisesta, koulun päättymisestä ja itsenäistymisestä sekä niihin liittyvistä haasteista ja vinkeistä toisille. Puolisoiden ja kumppanien ryhmässä keskustelut on suunnattu pariskunnan sille osapuolelle, joka ei itse ole autismikirjon aikuinen. Pariskuntien väliset erilaiset tarpeet, vuorovaikutustavat ja toimintatapojen yhteensovittaminen ovat näissä illoissa monesti esillä olevia aiheita.

​​Suomen Kasper ry:n Voikukkia-toiminnan kanssa järjestettävät sijoitettujen ja huostaanotettujen autismikirjon lasten vanhempien vertaisillat ovat ainutlaatuisia, koska niitä ei kukaan muu järjestä. Osallistujien kokemukset ovat usein kovin kivuliaita ja paljon erilaisia tunteita herättäviä. Näitä vanhempia yhdistää kokemus siitä, että heidän vanhemmuutensa jatkuu, mutta kovin erilaisena kuin joskus olivat kuvitelleet. Iltojen aikana vanhemmat voivat jakaa omia kokemuksiaan ja tulla kuulluiksi ilman, että kukaan tuomitsee heitä kokemuksiensa vuoksi.​

​​

Kirjoittanut: Elina Vienonen, vertais- ja kokemustoiminnan päällikkö, Autismiliitto