Vanliga frågor om behandling av fönstertittarsjuka i HUS område

Vi har sammanställt en lista med de vanligaste frågorna om behandling av åderförkalkning inom HUS område.

Hur förnyar jag recepten?

Recepten kan förnyas på egen hälsostation.

Hur gör jag med den blodförtunnande medicineringen när jag kommer till ingreppet?

En plan för uppehåll i den blodförtunnande medicineringen görs vid den första bedömningen. Läkaren ger närmare anvisningar vid besöket, här anvisningar i stora drag:

  • Uppehåll behöver inte göras med Aspirin.
  •  Uppehåll med Marevan görs tre dygn före ingreppet och som överbryggande behandling används vid behov Klexane.
  • Med de nya blodförtunnande läkemedlen såsom Pradaxa och Brilique görs uppehåll fem dygn före ingreppet och som överbryggande behandling används Klexane.

Var får jag ett sjukskrivningsintyg efter
ingreppet?

Läkaren skriver ett sjukintyg efter ingreppet vid samma besök.

När sker operationen?

Inom HUS område indelas ingreppen i 3 olika prioritetsklasser:

​LPI​Ingreppet görs inom cirka 2 veckor
​LPII​Ingreppet görs inom cirka 3 månader
​LPIII​Ingreppet görs inom cirka 6 månader

Läkaren bedömer ingreppets prioritetsklass vid mottagningsbesöket och den meddelas till köskötaren som tar kontakt när ingreppet är aktuellt.

Hur får jag kontakt med köskötaren?

HUS-alueella voit olla yhteydessä Inom HUS område kan du ta kontakt med köskötaren/kontaktskötaren om du har placerats i kö för ett ingrepp/en operation på grund av problem i artärerna.

Du kan ta kontakt med blodkärlskontaktskötaren må–to kl. 12–14 och fre kl. 12–13 tel. 050-4272389

Hur får jag ett intyg för FPA-taxi när jag
kommer till ingreppet?

Skötaren på mottagningen eller vid ingreppet skriver intyget. Beställ FPA-taxi hemifrån och spara kvittona. Mer information på FPA:s (på finska) webbplats

Bensåren blir inte bra med hemsjukvård, vad ska jag göra?

En läkare inom den öppna vården bedömer remissbehovet, om behandlingen är optimerad, om bedömning behövs för blodkärl, hudsjukdomar eller plastikkirurgi.

Är smärtan farlig eller vad kan jag göra åt den, behöver jag åka till akuten?

Till akuten om smärtan är kontinuerlig, olidlig, inte släpper i vila eller när man dinglar med benet tillräckligt eller om det utvecklas känsel- eller funktionsbortfall i benet (benet är okänsligt eller orörligt).

ABI-mätningar har gjorts på hälsovårdscentralen, varför måste de göras om på
blodkärlspolikliniken?

Mätningarna måste göras om därför att det finns ett avsevärt variationsintervall i manuella ABI-mätningar och reproducerbarheten är nedsatt. Dessutom kan ABI vara felaktigt högt bl.a. hos diabetiker och eventuellt hos uremiker. Tåtrycket är hos dem mer tillförlitligt än ABI-mätning vid bedömning av flödet i artärer. Om ABI-mätning har gjorts inom 1 månad och sårtillståndet är stabilt behöver mätningen inte upprepas. Om såret förvärras och det har gått mer än en månad sedan undersökningen lönar det sig att mäta ABI och tåtrycket igen.

Jag har sår på benen, vad ska jag göra?

Om du har haft sår benen mer än 2 veckor och de inte har börjat läka ska du vända dig till din egen läkare.


Föregående sida

 


 

Uppdaterad  23.8.2018