Vanliga frågor om behandling av åderbråck i HUS område

Vi har sammanställt en lista med de vanligaste frågorna som patienterna har haft antingen före eller efter åderbråcksingreppet.


Vad gör jag när benet svullnar?

Följ länken (på finska) Hjälp mot svullna ben för anvisningar om förebyggande och behandling av bensvullnad på egen hand.

Hur förnyar jag recepten?

Recepten kan förnyas på egen hälsostation.

Hur gör jag med den blodförtunnande medicineringen när jag kommer till åderbråcksingreppet?

En plan för uppehåll i den blodförtunnande medicineringen görs vid den första bedömningen. Läkaren ger närmare anvisningar vid besöket, här anvisningar i stora drag:

  • Uppehåll behöver inte göras med Aspirin.
  • Uppehåll med Marevan görs tre dygn före ingreppet och som överbryggande behandling används vid behov Klexane.
  • Med de nya blodförtunnande läkemedlen såsom Pradaxa och Brilique görs uppehåll fem dygn före ingreppet och som överbryggande behandling används Klexanea.

Var får jag ett sjukskrivningsintyg efter ingreppet?

Läkaren skriver ett sjukintyg efter ingreppet vid samma besök.

När blir min operation?

Inom HUS område indelas ingreppen i tre olika prioritetsklasser:

LPIIngreppet görs inom cirka 2 veckor
LPIIIngreppet görs inom cirka 3 månader
LPIIIIngreppet görs inom cirka 6 månader
Läkaren bedömer ingreppets prioritetsklass vid mottagningsbesöket och den meddelas till köskötaren som tar kontakt med dig när ingreppet är aktuellt.

Hur kan jag själv fråga om tidpunkten för mitt ingrepp?

Inom HUS område kan du ta kontakt med kontaktskötaren om du har placerats i kö för ett ingrepp/en operation i venösa blodkärl vid den dagkirurgiska enheten:

  • må-fre kl 12–13, nummer 09-4718876

Om ditt ingrepp utförs vid ett mottagningsbesök på sjukhuset eller din fråga gäller till exempel tidsbokning kan du ringa:

  • mä-fre klo 8–15.30 nummer 09-47173821.

Hur får jag ett intyg för FPA-taxi när jag kommer för ingreppet till sjukhuset?

Skötaren på mottagningen eller vid ingreppet skriver ett reseersättningsintyg. Beställ FPA-taxin hemma och spara kvitton du får av föraren. Mer information om FPA-taxi finns på FPA:s (på finska) webbplats.

Bensåren blir inte bra med hemsjukvård, vad ska jag göra?

I en sådan situation bedömer en läkare inom den öppna vården behovet av fortsatt vård, om sårvården som getts i hemmet är tillräcklig eller om det behövs bedömning av blodkärlskirurg, hudläkare eller plastikkirurg.

Är det normalt att mina ben svullnar efter ingreppet?

Svullnad kan förekomma från en vecka till månader beroende på hur svår vendefekten är. De skadade ytliga nerverna kan leda till känselstörningar i benet.

Dessa känningar är normala efter ingreppet. Högläge för benen hjälper mot svullnad.

Hur ska stödstrumpor användas efter ingreppet?

Efter ingreppet ska man i regel använda stödstrumpor cirka en vecka eller så länge som svullnad förekommer. Strumporna ska tas på genast på morgonen och tas av vid läggdags.

Att röra sig efter ingreppet

Efter ingreppet får man stiga upp och röra på sig genast och det är tillåtet att fritt stödja på det opererade benet.

Det är bra att promenera och vistas utomhus redan under sjukskrivningstiden. Hårdare konditionsträning kan påbörjas så småningom när såren har läkt och svullnaden lagt sig.


Nästa sida

 


 

Uppdaterad  23.8.2018