Tåamputation och förbud att stödja

Om du genomgått en amputation av ett eller flera tår, har du fått ett förbud att stödja på foten i fråga. Detta innebär att du inte får ta steg och stödja på den opererade foten utan en behandlingssko. Ibland kan förbudet att stödja innebära att du inte får ta steg ens med en behandlingssko, men du får alltid personliga vårdanvisningar om detta.

​​​​Ett förbud att stödja på foten varar vanligtvis i minst tre veckor, ibland längre.

Du får en behandlingssko från sjukhuset innan du skrivs ut. Fotvårdaren gör skon alltid individuellt enligt måtten.

Såret vårdas enligt normala metoder, stygnen avlägsnas vanligtvis tidigast om 3 veckor. Se avsnittet ofta ställda frågor för mer information om borttagning av stygnen och sårvård.

När bör man uppsöka läkare?

  • Om såret öppnar sig innan stygnen tagits bort
  • Om du har över 38 graders feber och den inte sjunker med febermedicinering eller om febern fortsätter i flera dagar. Området runt såret är rött, varmt eller såret utsöndrar våt sekret. Om du har dessa symtom, kontakta närmaste hälsocentral eller uppsök jouren.​


 

Uppdaterad  12.12.2018