Sårvård hemma

​​​​

Såret ska hållas rent

- Ett torrt sår ska inte övertäckas. Om såret utsöndrar sekret, täcks det med rena sårförband. 

- Om såret utsöndrar rikligt med sekret eller om förbandet blir blött eller smutsigt ska det bytas ut. 

- Du kan duscha ett dygn efter att såret har sytts. 

- Torka såret utan att skrubba det. 

- Du kan bada bastu, bada i badkar eller simma dagen efter att stygnen tagits bort. 

- Undvik att överanstränga och tänja på ingreppsområdet under de första veckorna. 

- Sårförband kan köpas på ett apotek eller en butik som säljer sårprodukter.​

Kontakta läkare

Kontakta läkare om följande symtom uppstår: 

- Såret blöder rikligt. Sårsmärtan tilltar 1-2 dygn efter att såret sytts. 

-Såret utsöndrar varig sekret. 

- Såret eller området kring såret blir varmt, rött och svullnaden ökar. 

- Kroppstemperaturen stiger och/eller du får frossbrytningar.

Borttagning av stygn

Upplösningen av resorberbara stygn tar 14 dygn.​ 

Uppdaterad