Halsartärförträngning

En förträngd halsartär kan orsaka kortvariga hjärncirkulationsstörningar, som vanligtvis framträder som funktionsstörningar i benet, talsvårigheter och synstörningar (TIA). Kortvariga hjärncirkulationsstörningar kan eventuellt förutspå en stroke som t.o.m. kan leda till att patienten

avlider. När symtom uppstår är det viktigt att klargöra deras orsak så exakt som möjligt, eftersom kirurgiska ingrepp kan ha en avgörande inverkan på sjukdomens prognos. Den vanligaste åtgärden är en endarterektomioperation där kärlet öppnas och det förträngande placket samt kärlets inre hinna avlägsnas.När tas stygnen bort?

Stygnen på sår på halsen är vanligen resorberbara, de försvinner inom ca 10-12 dygn.

Dränöppningen läcker?

- Öppningen som ett dräneringsrör lämnat på halsen kan blöda lite eller utsöndra blodig eller klar vävnadsvätska upp till en vecka. Detta går över av sig självt och öppningen sluts.

- Om du behöver byta ut sårförbandet som fyllts med blodig vävnadsvätska mer än en gång om dagen, eller om rodnaden, värmen eller svullnaden ökar runt såret och du har feber eller frossa, kontakta avdelningen eller närmaste hälsocentral. Om såret utsöndrar lite blodig eller blodfärgad vävnadsvätska är det normalt och det går över vanligtvis under de första veckorna.

- Du kan och bör duscha med såren följande dag efter åtgärden. Såren får bli våta och innan du slutar duscha bör såren sköljas med rent varmt vatten och försiktigt klappas torra. Du får bada bastu eller bada i badkar eller simma i stillastående vatten 12 dygn efter åtgärden.​

Blåmärket på halsen breder ut sig? Halsen är svullen?

Det är normalt att blåmärket på halsen breder ut sig till bröstkorgen och axelregionen. Halsen är svullen t.o.m. i veckor efter operationen. Om en ny hård knöl, i storlek av ca ett ägg, eller om den gamla svullnaden blir tydligt hård och större, kontakta din närmaste hälsocentral eller jouren.

När ska man komma till jouren?

Efter att halsartärförträngningen avlägsnats är det mycket viktigt att följa upp blodtrycket, den kritiska tiden är två veckor efter operationen. Var och en har en individuell övre gräns för det systoliska blodtrycket.

Om ditt blodtryck ligger över målgränsen under denna period och/eller du har följande symtom:

- kraftig huvudvärk som inte lindras av smärtstillande medicinering

- kraftigt illamående

- ett symtom som du hade innan operationen återkommer efter operationen, såsom en synstörning, domning/förlamningssymtom i benen eller liknande

kontakta omedelbart Mejlans sjukhus!

Om du har symtom och ditt blodtryck dessutom ligger betydligt över den givna blodtrycksgränsen, ska du söka dig till jouren omedelbart. Kom inte med din egen bil om du mår dåligt och har högt blodtryck!


Mitt blodtryck är förhöjt men jag mår bra?

Har du tagit din medicin?

Om ditt blodtryck är måttligt ca 10-20 kvicksilver millimeter över målet men du inte har några andra symtom, kan du ännu enligt anvisningarna nedan vila en stund och sedan mäta blodtrycket på nytt. Om du till exempel har en blodtrycksgräns på 140 mmHg och ditt blodtryck är 155 mmHg men du mår bra och är i övrigt symtomfri.​

​​​​​

Blodtrycket är lågt?

Det tar en stund för kroppen att vänja sig vid de nya förhållandena efter operationen och därför kan blodtrycket variera under några veckor. Körteln som reglerar blodtrycket är belägen i karotissinus och blir lite irriterad i samband med operationen, vilket kan orsaka en fluktuation i blodtrycket under veckorna efter operationen. Vi ordinerar ofta blodtryckssänkande läkemedel, men om ditt blodtryck är för lågt i flera veckor ska du kontakta hälsocentralen för att minska eller avsluta medicineringen.

Uppföljning av blodtrycket hemma efter operation av halsartärförträngning:

Angående mätningen:

- undvik kaffe, att äta, effektiv träning eller rökning i minst 30 minuter före mätning

- Mät inte precis efter att du vaknat

- Sitt ner i 5 min före mätningen

- Mät från den arm där trycket är högst

- Mät först två gånger per dag i två veckor, minska sedan till en gång per dag i en vecka och fortsätt sedan mätningen en gång per vecka​

Kontakta avdelningen eller Mejlans jour ifall

- Om blodtrycket upprepade gånger överstiger (målnivån är för det övre trycket)

- Du har huvudvärk, ensidig kraftlöshet eller svaghet, yrsel eller illamående

- Om du funderar över något.

Blodkärlskirurgiska vårdavdelningen på Mejlans, M12, tfn (09) 471 72299

Kontaktskötaren för blodkärlskirurgi, tfn 050-4272389 (mån-tors kl. 12-14, fre kl. 12-13).​
 

Uppdaterad