Bypass-operation i benet

KRONISK KRITISK BENISCHEMI
När artärocklusioner och förträngningar orsakar en mera allvarlig

cirkulationsstörning talar man om kritisk ischemi. Kritisk ischemi hotar benets livsduglighet och kan om den inte korrigeras leda till en amputation av benet. Smärta i fotbladet som framträder i vila är det första tecknet på kritisk ischemi. Smärtan lindras oftast när man låter benet hänga nedåt. Det bör observeras att om du har neuropati som orsakas av diabetes, känner du nödvändigtvis inte smärta. Det första symtomet kan även vara ett sår som inte läker var som helst på området av fotbladet eller underbenet.

​​​​​Du har genomgått en bypass-operation på grund av en artärocklusion i benet. Det kan finnas operationssår på benet var som helst mellan ljumsken och fotryggen, beroende på bypass-operationens läge. Benet är svullet efter operationen, förbättringen i blodcirkulationen orsakar svullnad som kan vara i månader och upp till ett halvt år. Om benet är varmt, du kan röra på det och känslan i benet är normalt, är allt bra. Tillfällig känselbortfall kan framträda vid såren, detta beror på nervtöjningen under operationen.

Sårvård efter operation, ofta ställda frågor:

Såret utsöndrar klar vätska?

Såret kan utsöndra klar vävnadsvätska i flera dagar, t.o.m. i veckor. Om vätskan är klar eller svagt gul och luktfri är den normal. Om utsöndringen från såret får en kraftigare färg eller om rodnaden, värmen eller svullnaden runt såret ökar och du har feber eller frossa, kontakta avdelningen eller närmaste hälsocentral.​

Såret blöder?

Om du behöver byta ut sårförbandet som fyllts med blodig vävnadsvätska mer än en gång om dagen, eller om rodnaden, värmen eller svullnaden ökar runt såret och du har feber eller frossa, kontakta avdelningen eller närmaste hälsocentral. Om såret utsöndrar lite blodig eller blodfärgad vävnadsvätska är det normalt och går över vanligtvis under de första veckorna.

Var och när kommer stygnen att tas bort?

Stygnen tas bort på din egen hälsostation av skötaren, du kan ringa och få en tid dit när du skrivits ut från vårdavdelningen. Du får med anvisningar om stygnens borttagning när du skrivs ut. Följ anvisningarna du fått.

De vanligaste tiderna för avlägsnande av stygnen är:

- Från ljumsken, låret, underbenet och armarna avlägsnas stygnen 2 veckor efter åtgärden

- Stygn/aggraffer på buken avlägsnas tre veckor efter åtgärden

- På halsen läggs vanligtvis resorberbara stygn som inte behöver avlägsnas

​Huden runt såret är hård?

Det bildas ärrvävnad runt sårkanterna, alltså är huden hårdare på kanterna av sårområdet än längre bort från såret. Om det på sårområdet plötsligt uppkommer en ny hård knöl, t.ex. i storleken av ett

ägg, kontakta avdelningen eller din närmaste hälsocentral. Om musklerna i det opererade benet eller armen är mjuka och varma, är allt ok.​

Benet är svullet och/eller rött?

Sisältö- Benet sväller upp och/eller blir rött när den arteriella blodcirkulationen i benet plötsligt blir livligare igen, alltså är det normalt med svullnad. Om benet är varmt och musklerna mjuka, är allt normalt. Svullnaden och/eller rodnaden kan vara i flera månader eller upp till ett halvt år.

Får man duscha/bada bastu med såren?

Du kan och bör duscha med såren följande dag efter åtgärden. Såren får bli våta och innan du slutar duscha bör såren sköljas med rent varmt vatten och försiktigt klappas torra. Du får bada bastu eller bada i badkar eller simma i stillastående vatten dagen efter att stygnen tagits bort.

När ska man komma till jouren?

Om du har över 38 graders feber och den inte sjunker med febermedicinering eller om febern fortsätter i flera dagar. Området runt såret är rött, varmt eller såret utsöndrar våt sekret. Om du har dessa symtom, kontakta närmaste hälsocentral eller uppsök jouren.

Var kan jag få sårförband?

Sårförband kan vid behov köpas från apoteket, för de mest allmänna slutna operationssår kan vilket som helst rent sårförband användas, du behöver inte ha samma förband som använts på avdelningen.​
 

Uppdaterad  12.12.2018