Egenvård av blodkärl

Motion, viktkontroll och hälsosam kost är väsentliga faktorer för bra kärlhälsa. Även levnadsvanor, som till exempel rökning, har självfallet effekter på blodkärlen.

Om du följer de nedanstående råden kan du se till att dina cirkulationsorgan mår bra.