Hjälp av aspirin

Aspirin lugnar ner aktiviteten i blodkärlens inre hinna och detta är gynnsamt för artärernas funktion.

​Acetylsalicylsyra, eller aspirin (Primaspan/Disperin), hämmar blodplättarnas aktivitet och minskar därmed blodkoagulationen. Om läkaren har ordinerat dig något av ovanstående läkemedel ska du fortsätta att använda det tills du får annan ordination.


Föregående sida

 


 

Uppdaterad  17.10.2017