Egenvård av fönstertittarsjuka

​Livsstilen påverkar uppkomsten av fönstertittarsjuka och hur den utvecklas.

Får du ont i vaderna när du går så att du måste stanna? Släpper smärtan när du har vilat en stund? Det kan handla om åderförkalkning och då är det bäst att vända sig till egen hälsostation, företagshälsovården eller privatläkares mottagning för bedömning av behovet av behandling.

Du kan göra mycket själv för att lindra symtomen och det är till ingen nytta att operera åderbråcken om du inte engagerar dig i egenvård av sjukdomen.

Sjukdomen orsakas och försvåras avsevärt av högt kolesterol, högt blodtryck, högt blodsocker, diabetes, rökning, övervikt, för snabb blodkoagulation och brist på motion.


pic Att sänka kolesterolet

Högt LDL-kolesterol (onda kolesterolet) leder till förträngningar och förlorad elasticitet i blodkärlen.

pic Att sänka blodtrycket

Högt blodtryck varken känns eller syns på ett tillförlitligt sätt och det går endast att få reda på det genom mätning.


pic Rökavvänjning                 

Det lönar sig alltid att sluta röka.

pic Mer motion

Man kan börja motionera genom att öka vardagsmotionen

pic Viktkontroll

Förändrade levnadsvanor har positiva effekter på kärlshälsan

pic Sockerbalans

Symtomen på dålig sockerbalans kan vara mycket diffusa

pic Hjälp av aspirin

Användningen av blodförtunnande läkemedel ska fortsättas enligt läkarens föreskrifter.

 


Uppdaterad  27.9.2018